ยินดีต้อนรับสู่พื้นที่ธรรมทาน

ยินดีต้อนรับสู่พื้นที่ทางธรรม dr.natdhnond@gmail.com, dr.natdhnond@hotmail.com 0857678008

วันพุธที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2559

(441) ขอเชิญร่วมบุญบูรณะอุโบสถ กับหลวงปู่เหลือง ฉันทาคโมขอเชิญร่วมบุญบูรณะอุโบสถ
กับหลวงปู่เหลือง ฉนฺทาคโม

ท่านทั้งหลาย เนื่องด้วยวัดกระดึงทอง อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ กำลังอยู่ในระหว่างการบูรณะซ่อมแซมพระอุโบสถเก่าที่สร้างมานานหลายสิบปี โดยอยู่ในการควบคุมดูแลของพระราชปัญญาวิสารัท หรือที่รู้จักกันดีในนาม หลวงปู่เหลือง ฉนฺทาคโม พระอริยเจ้า ผู้พ้นจากอาสวกิเลสแล้ว ปีนี้หลวงปู่มีอายุครบ 89 ปี 69 พรรษา และดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดกระดึงทอง

หลวงปู่เหลือง ฉนฺทาคโม (นามเดิม เหลือง ทรงแก้ว) นับเป็นลูกศิษย์ผู้ใกล้ชิดหลวงปู่ดูลย์ อตุโล ด้วยเพราะมารดาบิดาของท่านเป็นศิษย์ผู้ใกล้ชิดกับหลวงปู่ดูลย์ อตุโล และยังเป็นศิษย์คนสำคัญของหลวงปู่ฝั้น อาจาโร อีกด้วย รวมทั้งได้เคยศึกษาธรรมกับพ่อแม่ครูอาจารย์อีกหลายองค์ อาทิ เช่น หลวงปู่สิงห์ ขันตยาคโม พ่อท่านลี ธัมมธโร หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี หลวงปู่สิม พุทธาจาโร นอกจากนั้น หลวงปู่เหลือง ฉนฺทาคโม ยังเคยร่วมธุดงค์ฝากผีฝากไข้ซึ่งกันและกันกับพระอริยเวที (หลวงปู่มหาเขียน ฐิตสีโล) และยังให้ความเคารพสนิทสนมกับหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน และหลวงปู่จาม มหาปุญโญ อีกทั้งยังเป็นกัลยาณมิตรธรรมคู่กันมากับหลวงปู่จันทร์แรม เขมสิริ อีกด้วย จึงนับว่า หลวงปู่เหลือง ฉนฺทาคโม เป็นพระป่ากัมมัฏฐาน และนับเป็นศิษย์รุ่นที่สองของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต อีกองค์หนึ่งที่ยังดำรงธาตุขันธ์อยู่ในปัจจุบัน

อนึ่ง หลวงปู่เหลือง ฉนฺทาคโม นับเป็นพ่อแม่ครูอาจารย์และเป็นพระอุปัชฌาย์ ที่คอยอบรมสั่งสอนหลวงพ่อฉลวย อาภาธโร จนกลายเป็นพระอริยเจ้า ผู้สามารถข้ามพ้นอาสวกิเลส ติดตามหลวงปู่ไปได้อีกองค์หนึ่ง

หลวงพ่อฉลวย อาภาธโร เอ่ยกับผู้เขียนในวันที่ไปสรงน้ำหลวงปู่ พอสรุปได้ว่า... "การได้ช่วยหลวงปู่ในการบูรณะซ่อมแซมโบสถ์ในครั้งนี้ นับว่ามีอานิสงส์มาก และนับเป็นการตอบแทนพ่อแม่ครูอาจารย์ที่ดีอีกทางหนึ่ง" .... จึงนับเป็นโอกาสทองที่พวกเรามิควรพลาด... (หลวงปู่เหลืองเป็นพระอุปัชฌาย์บวชให้หลวงพ่อฉลวยในอุโบสถหลังนี้)

ดังนั้น ผู้เขียน (ดร.นนต์) ในฐานะเป็นศิษย์หลวงพ่อฉลวย อาภาธโร และเป็นหลานศิษย์หลวงปู่เหลือง ฉนฺทาคโม จึงมีความปีติยินดีขอเชิญผู้ศรัทธาทั้งหลาย ได้ร่วมกันสร้างมหากุศลกับหลวงปู่เหลือง ฉนฺทาคโม ด้วยการร่วมกันบริจาคเงิน เพื่อบูรณะซ่อมแซมพระอุโบสถ วัดกระดึงทอง อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ โดยสามารถร่วมบุญโดยตรงกับหลวงปู่ที่วัดกระดึงทอง หรือจะโอนผ่านบัญชีของพระราชปัญญาวิสารัท (หลวงปู่เหลือง ฉนฺทาคโม) โดยตรงดังนี้

บัญชี พระราชปัญญาวิสารัท
(เหลือง ทรงแก้ว หรือ LUANG SONGKAEW)
เลขบัญชี. 308-0-35909-7
ธนาคารกรุงไทย สาขาบ้านด่าน ประเภทออมทรัพย์

หรือบัญชี โครงการบูรณะโบสถ์วัดกระดึงทอง
เลขบัญชี. 020-0-530478-8-4
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
สาขาบ้านด่าน ประเภทออมทรัพย์
ติดต่อสอบถามรายละเอียด พระอาจารย์ทิม 0804644043

บุญใหญ่เกิดจากปัญญาที่รู้จักพิจารณาเลือกหาที่จะกระทำ บุญนั้นจึงจักเต็มไวขึ้น จึงขออนุโมทนา สาธุครับ

ขอเจริญในธรรม
ดร.นนต์
21 เมษายน 2559

(440) ธรรมพิสดาร วันสงกรานต์ 2559"ธรรมพิสดาร" วันสงกรานต์
สรงน้ำหลวงพ่อฉลวย อาภาธโร

ท่านทั้งหลาย ระหว่างวันสงกรานต์ 13-15 เมษายน 2559 ปีนี้ แม้พวกเราจะทราบกันดีว่า "วันสงกรานต์" เป็นเพียงประเพณีที่ชาวโลกเขาสมมติกันขึ้นมา แต่พวกเราก็ได้อาศัยช่วงเวลาดังกล่าว มารวมตัวกันขอโอกาสกราบสรงน้ำ เพื่อขอขมาลาโทษต่อพ่อแม่ครูอาจารย์ หลวงพ่อฉลวย อาภาธโร ณ วัดโคกปราสาท ต.หลุ่งตะเคียน อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา ที่พวกเราอาจพลั้งเผลอล่วงเกินต่อองค์ท่านไว้ ขณะเดียวกัน ก็ถือโอกาสมารวมตัวกันปฏิบัติภาวนา เพื่อบูชาคุณพระพุทธเจ้า พระธรรม พระอริยสงฆ์ และหลวงพ่ออีกด้วย

ในวาระนี้ "ผู้เขียน" ในนามตัวแทนศิษย์วัดโคกปราสาท ขอโอกาสสรงน้ำถวายพรแด่หลวงพ่อว่า... "ขอให้ธาตุขันธ์ของหลวงพ่อแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บที่ทรมานกายมาก หากมี ก็ขอให้เป็นแต่เพียงการเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆ ตามธรรมดาของธาตุขันธ์เท่านั้น" ... หลวงพ่อเมตตากล่าวรับว่า... "อันนี้ เรายินดีพอใจนะ" 

ผู้เขียนขอโอกาสกล่าวถวายพรต่อไปว่า... "กราบนิมนต์ขอให้หลวงพ่ออยู่เมตตาโปรดสัตว์โลกต่อไปจนกว่าอายุขัย 90 ปี ข้าน้อย" ... หลวงพ่อเมตตากล่าวตอบว่า... "อันนี้ แล้วแต่ธาตุขันธ์จะอยู่ได้ เราจะอยู่ไปเรื่อยๆนะ" ... หลังจากนั้น ผู้เขียนจึงขอโอกาสถวายการสรงน้ำองค์ท่านจนเปียกชุ่มไปทั้งตัว เพื่อขอพรให้ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาล และขอให้น้ำฝนมีปริมาณมาก เพื่อความชุ่มฉ่ำแก่สัตว์โลกต่อไป... สาธุ...

อัศจรรย์อานิสงส์ในการสร้างเจดีย์

ในวาระนี้ เป็นที่น่าปีติยินดีที่พวกเราได้ยินหลวงพ่อเมตตาบอกว่า อานิสงส์ของการที่พวกเราได้ร่วมกันสร้างพระบรมเจดีย์พุทธนิมิต วัดโคกปราสาท มีมากมาย โดยเฉพาะกรณีของ "คุณสุวัฒน์" นายช่างใหญ่ผู้ควบคุมการก่อสร้างเจดีย์ทั้งหมด แม้เขาจะได้รับการทดสอบ "บทธรรมแห่งชีวิต" อย่างหนัก ด้วยการพลาดตกลงมาจากเจดีย์ที่มีความสูงเท่ากับหลังคาของตึกสองชั้น ตกลงมากระแทกพื้นจนได้รับอาการบาดเจ็บสาหัส แต่ก็ไม่ได้ทำให้เขาย่อท้อต่ออุบัติเหตุดังกล่าว แต่เขากลับถือโอกาสวิกฤตแห่งชีวิต พลิกยกเอาเวทนาขึ้นมาพิจารณาเป็นสภาวธรรม จนสามารถดับความทุรนทุราย และทนอยู่ได้กับทุกขเวทนานั้นได้อย่างองอาจ สมกับความเป็นศิษย์ของหลวงพ่อแห่งวัดโคกปราสาท

หลวงพ่อเมตตาเล่าให้ทุกคนฟัง พอสรุปได้ว่า... "คุณสุวัฒน์จะสามารถบรรลุธรรมได้ในภพชาติต่อไป ด้วยอานิสงส์ที่เขาได้ตั้งใจดูแลการก่อสร้างพระบรมเจดีย์ ทั้งการเสียสละทรัพย์ แรงกายแรงใจ และเสียสละเวลาเป็นอย่างดี บุญบารมีทั้งหมดที่เขาได้สร้างสมมา จะหนุนให้เขาพบกับความพ้นทุกข์ได้ในชาติต่อไป และจะได้เป็นครูอาจารย์สอนธรรมหมู่คณะในภพนั้น ส่วนคนอื่นๆ ก็ได้รับอานิสงส์ใกล้เคียงกัน และในภพนี้ จะมีผู้สำเร็จธรรม เพื่อเป็นผู้สอนหมู่คณะแทนหลวงพ่อสืบไป"

นี้คือ "ธรรมพิสดาร" ที่หลวงพ่อเมตตาบอกเล่าเป็นวาระพิเศษ เพื่อให้กำลังใจแก่ลูกศิษย์ในการมุ่งมั่นทำคุณงามความดีต่อไป
อย่างไรก็ตาม เนื่องในวาระวันปีใหม่ไทยในปีนี้ ผมขออาราธนาพระบารมีแห่งพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระธรรม พระอริยสงฆ์ ตลอดจนคุณของพ่อแม่ครูอาจารย์พระอรหันต์เจ้าทุกพระองค์ อีกทั้งหลวงแม่ชีอุ่น ไร่พิมาย หลวงปู่เหลือง ฉันทาคโม หลวงพ่อฉลวย อาภาธโร และบุญกุศลทั้งหลายที่ผมได้กระทำมาแล้วทั้งหมด จงดลบันดาลให้ท่านทั้งหลาย ประสบความสุขร่มเย็น แลสว่างไสวทั้งทางโลกและทางธรรม จนกว่าจะถึงที่สุดแห่งความพ้นทุกข์ คือพระนิพพาน ทุกท่านเทอญ

ขอเจริญในธรรม
ดร.นนต์
21 เมษายน 2559โอวาทธรรมวันสรงน้ำหลวงปู่เหลือง
กับหลวงพ่อฉลวย อาภาธโร

ท่านทั้งหลาย เมื่อวันสงกรานต์ที่ 14 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา หลวงพ่อฉลวย อาภาธโร ได้พาคณะลูกศิษย์วัดโคกปราสาท ไปกราบนมัสการและสรงน้ำพ่อแม่ครูอาจารย์ หลวงปู่เหลือง ฉันทาคโม ณ วัดกระดึงทอง อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ อย่างไรก็ตาม วันก่อนที่จะเดินทางไปสรงน้ำหลวงปู่ หลวงพ่อแห่งวัดโคกปราสาท ท่านได้แนะนำลูกศิษย์ พอสรุปได้ว่า...

"การถวายการสรงน้ำหลวงปู่ มิใช่เราจะไปขอแต่พรท่าน แต่เราควรถวายพรแด่ท่าน ขอให้หลวงปู่มีธาตุขันธ์แข็งแรง มิใช่จะขอให้แต่หลวงปู่มีอายุยืนยาวเป็นร้อยปี หากมีอายุยืนยาวแล้ว แต่ยังมีโรคภัยไข้เจ็บอยู่ มันก็ลำบากธาตุขันธ์ท่าน ดังนั้น เราควรถวายพรท่านให้ปราศจากโรคภัยร้ายแรง และขอให้สุขภาพท่านแข็งแรง จึงจะถูก แล้วพรนั้นจะกลับมาที่เราเอง"

ในการนี้ ขณะที่หลวงพ่อและคณะลูกศิษย์วัดโคกปราสาท กำลังสรงน้ำหลวงปู่อยู่ หลวงปู่ท่านมีเมตตากล่าวให้พรว่า... "ดี ทำดี ได้บุญ" ... เป็นคำกล่าวสั้นๆ แต่มีความหมายลึกซึ้ง ที่แผ่เข้าไปถึงใจของผู้เขียนทันที"มีมีดคมแล้ว จงใช้ให้เป็น" 

ในวาระเดียวกันนี้ หลวงปู่เหลืองมีเมตตากล่าวให้โอวาท แก่ญาติธรรมสตรีท่านหนึ่ง ที่ร่วมเดินทางไปด้วยว่า... "มีมีดคมแล้ว ก็จงใช้ให้เป็น"...

เมื่อมาพิจารณาตามท่าน จึงพออธิบายความหมายได้ว่า เมื่อเรามีปัญญาเป็นอาวุธแล้ว ก็จงใช้ปัญญาอันคมนั้นฆ่าฟันกิเลส มิควรใช้ปัญญาหากิเลสมาใส่ตน มีดคมก็เสมือนเป็นดาบสองคม หากใช้คมผิด คมมีดนั้นก็จะย้อนกลับมาปาดคอตนเองได้ ดังนั้น นักภาวนาทั้งหลาย ควรใช้ปัญญาที่มี เพื่อการละวางกิเลส จึงจะสมกับคำที่หลวงปู่เมตตาให้โอวาทมา

ขอเจริญในธรรม
ดร.นนต์
21 เมษายน 2559(439) ทำไมต้องไปกัมพูชา 3 หน
ทำไมต้องไปกัมพูชา หน

ทำไมต้องไปกัมพูชา? ...
กิเลสไม่ได้อยู่ที่กัมพูชา ...
ธรรมะก็ไม่ได้อยู่ที่กัมพูชา ...

"...จั่งว่าไป เพราะใจมันยินดีพอใจที่จะไป
หนึ่ง... "ไปเที่ยว" ตามประสาเฉยๆ
สอง... "บุพกรรมอดีต" มันพาไป
เมื่อไปแล้ว หากมีสติ มีปัญญา ก็พิจารณา "โลกธรรม"
หากไม่มีสติ ไม่มีปัญญา ก็สักแต่ว่า "กิเลสมันพาไป"
ก็สุดแท้แต่อัธยาศัยของใครของมัน..."

หมายเหตุ... ธรรมะเชิงท่องเที่ยวในครั้งนี้ ไม่มีวาระพิเศษอะไร เมื่อไปแล้ว เห็นแล้ว ก็ใช้โอกาสพิจารณาโลกพิจารณาธรรมไปตามประสา เมื่อมีเวลาบ้าง ก็พากันภาวนาแผ่เมตตาไปตามปรกติวิสัย พอตกกลางคืน ก็มารวมกันปฏิบัติภาวนาบูชาคุณพระรัตนตรัย อีกทั้งเพื่อเป็นการฝึกสติ ฝึกอินทรีย์ จนสว่างกันทั้งสองคืน เพราะพวกเราตระหนักว่า แม้จะเป็นการไปท่องเที่ยว แต่การฝึกปฏิบัติทางจิตภาวนา พวกเราก็ไม่เคยขาด เพราะพวกเราทำตามคำสอนของหลวงพ่อแห่งวัดโคกปราสาทว่า...

"ขี้เกลียดก็ทำ ขยันก็ทำ อยู่ที่ไหนๆ เวลาใดๆ ก็ทำ ทำเป็นปรกติวิสัยเท่าที่ทำได้" ....

ส่วนผลปฏิบัติจะเป็นอย่างไร การรู้เห็นภายในมันก็เป็นปัตจัตตัง ก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติของใครของมัน เพราะสุดท้าย สิ่งทั้งหลายมันก็เป็นอนัตตา จึงขอจบลงแต่เพียงเท่านี้ ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ทุกท่านเทอญ

ขอเจริญในธรรม
ดร.นนต์
21 เมษายน 2559วันจันทร์ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2559

(438) นิมิตธรรม "กัมพูชา" ปลายปี 2558
นิมิตธรรม "กัมพูชา"
นิทานธรรมย้อนหลังปลายปี 2558

ท่านทั้งหลาย นิทานธรรมเรื่องนี้ สมมุติว่า หลังจากบุรุษผู้หนึ่งได้เดินทางกลับมาจากการไปเยือนเมืองเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา เมื่อต้นเดือนธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา เมื่อกลับมาแล้ว ในช่วงกลางคืนนิมิตว่า มีวิญญาณที่กัมพูชาทั้งฝ่ายสัมมาทิฏฐิและมิจฉาทิฏฐิสื่อสารเข้ามา ฝ่ายดีก็ขอบคุณอนุโมทนา ฝ่ายไม่ดีก็มุ่งเข้ามาทำร้าย และโดยเฉพาะ มีอสูรกายรูปร่างใหญ่หลายตนมุ่งเข้ามาทำร้าย ประหนึ่งว่าเป็นศัตรูกันมาแต่ชาติไหนๆ บุรุษผู้นี้ไม่หวั่นไหวจึงได้แผ่เมตตาออกไป แต่พวกเขากลับไม่รับความเมตตาใดๆ มีแต่พากันขยับตัวมุ่งจะเข้ามาทำร้ายถ่ายเดียว บุรุษผู้นี้จึงเอ่ยคาถาออกไปว่า...

สัพพะพุทธา นุภาเวนะ
สัพพะธัมมา นุภาเวนะ
สัพพะสังฆา นุภาเวนะ
สะทา โสตถี ภะวันตุ เต "

เหล่าอสูรร้ายพากันหยุดชะงักและถอยกลับไปชั่วขณะหนึ่ง แต่ไม่นานพวกเขาก็กลับเข้ามาใหม่ พร้อมกับยกเท้าอันใหญ่มหึมา กะว่าจะเหยียบเขาให้จมธรณี บุรุษผู้นี้จึงเปล่งเสียงอันดังออกไปว่า...

นะบัง โมบัง พุทโธบังหน้า ธัมโมบังหลัง สังโฆบังข้าง "

(หมายเหตุ... คาถาพ่อท่านลีและหลวงปู่เหลืองท่านว่า... นะบัง โมบัง พุทโธบังหน้า ธัมโมบังหลัง...... บุรุษผู้นี้ขอโอกาสพ่อแม่ครูอาจารย์ต่อเติมอีกคำว่า...สังโฆบังข้าง)

ปรากฏว่า เหล่าอสูรร้ายหายวับไปกับตา ไม่มีวิญญาณร้ายเข้ามาก่อกวนอีกเลย มาถึงตรงนี้ จิตสะดุ้งตื่นขึ้นมาทันทีราวเกือบตีสี่ จึงลุกขึ้นมาภาวนาต่อ ขณะภาวนาพิจารณาไป ขนก็ลุกซาบซ่านไปทั้งตัว จากเหตุนี้ จึงทำให้ทราบว่า คาถาที่ใช้ปราบผีร้ายหรือป้องกันสิ่งชั่วร้ายได้ดีที่สุดสำหรับเหตุการณ์คับขันนี้ก็คือ คาถาที่หลวงปู่เหลือง ฉันทาคโม ได้รับการถ่ายทอดมาจากพ่อท่านลี ธัมมธโร ขณะที่ท่านพักอยู่ที่วัดป่าคลองกุ้ง จันทบุรี เพื่อใช้ป้องกันตัวเวลาท่านออกธุดงค์ไปกัมพูชา

วันถัดมาในช่วงเย็น เขาได้นั่งภาวนาและต่อด้วยการเอนกายนอนภาวนา เสมือนหลับไป ไม่นานจิตก็ถอนออกมา นิมิตย้อนกลับไปยังประเทศกัมพูชาอีกครั้ง จิตท่องไปก็หลายที่ อาทิ ทั้งเสียมเรียบ พระตะบอง หรือศรีโสภณ และสุดท้ายได้ย้อนกลับไปเห็นภาพเมืองเก่าแห่งหนึ่ง มีปราสาทหินอยู่ด้วย รอบปราสาทหินมีสระน้ำรายรอบ เห็นผู้คนมากมายแต่งกายแบบคนโบราณ ผิวพรรณก็บอกว่าเป็นชาวเขมร ขณะที่บุรุษผู้นี้ยืนดูอยู่ มีสตรีสูงศักดิ์ผู้หนึ่งบอกให้เขาดูเรื่องราวต่อไปนี้ ประหนึ่งว่าจะเกี่ยวข้องกับเขาด้วย เธอเนรมิตให้เห็นเรื่องราว ภาพที่ปรากฏต่อหน้าก็คือ มีสตรีนางหนึ่งคล้ายนางสนม หรือนางกำนัล กำลังกดเด็กชายผู้สูงศักดิ์ให้จมน้ำตาย แล้วเสแสร้งร้องโวยวายว่า เด็กจมน้ำตาย คล้ายกับว่า เป็นการสร้างสถานการณ์ขึ้นมา เพื่อต้องการให้อีกผู้หนึ่งขึ้นเป็นทายาทสืบทอดอำนาจแทน บรรยากาศก็ดูวุ่นวายเหมือนกับในนิยายโบราณ เขายืนพิจารณาดูอยู่ ก็ได้แต่สงสัยในใจว่า เอ...มันจะเป็นเรื่องจริงหรือ? สตรีนางนั้นจึงบอกเขาว่า... "ขอให้ท่านเปิดทีวีดูข่าว แล้วจะเห็นเรื่องราวปราสาทหินนั้น เพื่อเป็นพยานให้ท่านรู้ว่า นี้คือเรื่องจริง" เมื่อเธอกล่าวจบ พลันจิตของเขาก็ถอนตื่นขึ้นมาทันที

เมื่อจิตถอนตื่นขึ้นมาแล้ว ดูเวลาก็เกือบหกโมงเย็น จึงรีบเปิดทีวีดู จึงเห็นรายการข่าวของ คสช มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พูดเรื่องการร่วมมือทางด้านศิลปวัฒนธรรมกับประเทศกัมพูชา พร้อมกับฉายสารคดีเกี่ยวกับปราสาทหินในประเทศกัมพูชาหลายแห่ง ไล่ไปตั้งแต่เมืองเสียมเรียบ พระตะบอง หรือศรีโสภณ โดยมีฉากหลังคือปราสาทหินแห่งหนึ่ง อยู่ระหว่างชายแดนไทยกัมพูชา ปราสาทหินแห่งนี้เหมือนในนิมิตทุกประการ มีสระน้ำรายรอบปราสาท เมื่อมาถึงตรงนี้ บุรุษผู้นี้ถึงกับอุทานว่า "อือ...จริงด้วย สงสัยเราจะต้องกลับไปอีก" อย่างไรก็ตาม แม้เรื่องนี้จะจริงหรือไม่จริงก็ชั่ง เขาก็ได้ถือโอกาสนี้ นำมาพิจารณาเป็นอุบายธรรมไปตามประสาว่า....

"การเป็นผู้มีอำนาจก็ทุกข์ การเสียอำนาจก็ทุกข์ ความเป็นใหญ่ก็ทุกข์ ความเป็นผู้น้อยก็ทุกข์ ไม่ว่าจะเป็นยุคสมัยหรือศาสนาใดๆ ความอิจฉาริษยาและแก่งแย่งชิงอำนาจกัน ฆ่ากัน อาฆาตแค้นกัน ก็มีให้เห็นอยู่ทุกยุคทุกสมัย แล้วเมื่อไรจะพากันพ้นทุกข์กันได้สักที พิจารณาไปเท่าไร ใจก็สังเวชทั้งตัวเองและสัตว์โลกทั้งหลายว่า เราก็ทุกข์ไม่ต่างกันกับท่านหรอก หากมีโอกาส เราจะกลับไปแผ่เมตตาแก่พวกท่านอีก"

ขอเจริญในธรรม
ดร.นนต์
28 มีนาคม 2559

(437) ธรรมะจากโรงพยาบาลธรรมะจากโรงพยาบาล
 ความเศร้าโศกเสียใจ 

ท่านทั้งหลาย มีสตรีผู้เป็นมารดาของผู้ป่วยรายหนึ่ง เดินร้องไห้เข้ามาหาบุรุษผู้เป็นสามี นัยตาดูแดงกล่ำ พร้อมน้ำตาไหลพราก เสียงสะอึกสะอื้น เธอไม่ได้เอ่ยอะไรออกมา เอาแต่นั่งร้องไห้ ชายผู้เป็นสามีจึงพูดปลอบใจเธอไปว่า...

 "ร้องไห้ไปทำไม ร้องแล้วมันได้อะไรออกมาหรือ? มันไม่เห็นมีประโยชน์อันใดเลย ลองพิจารณาดูซิ หากร้องไห้ออกมาแล้ว สามารถช่วยเขาได้ ช่วยให้เขาหายป่วยหายไข้ได้ ฉันจะพาคุณร้องไห้มันทั้งวัน ใครๆทั้งโรงพยาบาลก็คงพากันร้องไห้ เพื่อให้ผู้ป่วยหายไข้กันทั้งนั้น หมอก็คงไม่ต้องรักษาคนไข้กันละทีนี้ นี่... แม้จะพากันร้องไห้จนน้ำตาเต็มท้องฟ้ามหาสมุทร มันก็ไม่สามารถช่วยใครได้ แม้เราอยากจะเจ็บป่วยหรือตายแทนลูก มันก็เป็นไปไม่ได้ เพราะมันเป็นของใครของมัน เขาเจ็บป่วยร่างกายก็มอบหมายให้หมอเป็นผู้รักษาเขาไป ส่วนจิตใจก็ให้เอาธรรมะช่วยรักษาเขา อย่ามัวแต่มาเสียเวลานั่งร้องไห้อยู่เลย ทิ้งเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์ ให้เอาเวลามานั่งภาวนาแผ่เมตตาแก่เขานั้นจะดีกว่า จึงจะนับว่ามีประโยชน์

ก็ลองคิดดูซิ พระพุทธเจ้าท่านก็บอกสอนพวกเราอยู่เสมอว่า ทุกสิ่งมันไม่เที่ยง มันเป็นทุกข์ และเป็นอนัตตา โลกเขามีแต่ความทุกข์ ความเกิด ความแก่ ความเจ็บ ความตาย ความพลัดพราก ความไม่สมหวัง ความเศร้าโศกรำพัน และอะไรๆ ก็ล้วนเป็นทุกข์ทั้งนั้น เพราะโลกเขาเป็นอยู่อย่างนั้น ไม่มีผู้ใดอยู่เหนือกฎความจริงนี้ไปได้.... เห็นไหม ในหลวงท่านก็ป่วย หลวงพ่อก็ป่วย แม้แต่พระพุทธเจ้าก็ป่วย ต่อไปตัวเราเองก็ต้องป่วยต้องตายเช่นกัน ไม่มีใครช่วยใครได้ มีแต่บุญเท่านั้นที่จะช่วยตนเองได้ บุญกุศลที่เกิดจากการภานานี้ละ ที่จะช่วยเราได้เมื่อถึงเวลาเจ็บป่วยและใกล้ตาย นี่ลองเอาไปพิจารณาดูก็แล้วกันนะ"

ปลอบใจอยู่สักพักหนึ่ง ดูเธอตั้งใจฟัง เสียงสะอื้นก็เบาลง ได้ยินแต่เสียงเช็ดน้ำตา ไม่นานน้ำตาของเธอก็เหือดแห้งและสงบลง นี้คงจะเป็นด้วยอานิสงส์แห่งธรรม จึงสามารถสร้างความสงบร่มเย็นแก่ผู้ทุกข์ใจได้ไม่น้อย

ขอเจริญในธรรม
ดร.นนต์
เหตุเกิดที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง กรุงเทพฯ 
25 มีนาคม 2559


 วิญญาณแฝดสยาม  

ท่านทั้งหลาย หลังจากบุรุษผู้หนึ่ง ได้เฝ้าไข้บุตรชายอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ มาหลายวัน พอใกล้รุ่งสางของวันหนึ่ง หลังจากที่เขาได้นั่งภาวนาสมาธิแล้ว ก็เลยเอนกายพิงหมอนภาวนาจนเสมือนหลับไป ไม่นานนิมิตเห็นวิญญาณของเด็กผู้หญิงแฝดคู่หนึ่ง อายุราวสามสี่ขวบ รูปร่างหน้าตาหากเป็นคนปรกติ ก็นับว่ามีความงดงามตามแบบตระกูลผู้ดี และมิใช่เด็กในยุคสมัยนี้ เธอทั้งคู่เข้ามาหาไม่ได้พูดว่าอะไร แต่มาแสดงตนให้รู้ว่า เธอเป็นเด็กแฝดที่มีลำตัวติดกัน เธอเนรมิตให้เห็นว่า ตอนตัวติดกันนั้น มีตาเพียงสามดวง หูสามหู จมูกและปากอย่างละหนึ่ง พอแยกออกจากกัน จึงเห็นว่า แต่ละร่างมีตาข้างหนึ่งถูกแบ่งไปคนละครึ่ง หูข้างหนึ่งก็ถูกแบ่งไปคนละครึ่ง จมูกและปากก็ถูกแบ่งไปคนละครึ่ง อวัยวะเพศก็ถูกแบ่งไปคนละครึ่ง เขาพิจารณาดูอยู่ไม่นาน พลันจิตก็ถอนตื่นขึ้นมา เพราะได้เวลาสว่างแล้ว

เมื่อตื่นขึ้นมาแล้ว ก็มานั่งพิจารณาทบทวนอยู่หลายรอบ หากเป็นวิญญาณจริง เขาคงต้องการอะไรบางอย่าง ก็คือบุญกุศลจากเรา เขาอาจเคยมีความผูกพันกันกับเรา พิจารณาไปขนก็ลุกซาบซ่านไปทั้งตัว จึงได้แผ่เมตตาไปให้ แต่อย่างนั้นแล้วก็ตาม หากสิ่งที่เราเห็นมันเป็นแต่เพียงนิมิตเฉยๆ เราก็ควรนำมาพิจารณาเป็นอุบายธรรม จึงจะนับว่ามีประโยชน์ เมื่อนำพิจารณาดู จึ่งอุปมาว่า...

สัตว์โลกทั้งหลาย แม้ได้เกิดมาเป็นมนุษย์หรือสัตว์ ต่างก็มีความทุกข์ไม่ต่างกัน มีความเกิด ความแก่ ความเจ็บ ความตาย เหมือนกัน บ้างก็มีความสมบูรณ์ในร่างกาย บ้างก็พิกลพิการ ไม่ต่างกัน จะต่างกันตรงบุญวาสนาบารมีที่สร้างทำมาตั้งแต่อดีตชาติ หากสร้างบุญกุศลมาดี ร่างกายก็ถูกตกแต่งมาดี หากสร้างบาปอกุศลกรรมมามาก ร่างกายก็ถูกตกแต่งมาให้พิกลพิการ หรือไม่ก็แสดงออกในผิวสี วรรณะ แลชนชั้น ยากดีมีจนต่างกันไป ไม่ว่าจะเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่ว จะร่างกายดีงดงามหรือพิกลพิการก็ตาม ก็ล้วนเป็นธรรมะให้เราได้พิจารณาทั้งนั้น เพราะธรรมะมีอยู่ในทุกสรรพสิ่ง แต่อยู่ที่ใจของเราว่า จะมีปัญญาพิจารณาได้มากน้อยเพียงไร อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับบุญวาสนาบารมีที่สั่งสมมาเช่นกัน พิจารณาไป ใจก็วางอุเบกขา เป็นอนัตตาธรรม ดังนี้แล "

ขอเจริญในธรรม
ดร.นนต์
26 มีนาคม 2559

วันอังคารที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2559

(436) อนุโมทนาและขอเชิญร่วมบุญสร้างพระบรมเจดีย์พุทธนิมิต วัดโคกปราสาท (ล่าสุด)


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐนนต์ สิปปภากุล
dr.natdhnond@gmail.com,
dr.natdhnond@hotmail.com
0857678008

ความคืบหน้าล่าสุด ธันวาคม 2558 
โครงการก่อสร้างมีความคืบหน้าแล้วประมาณ 70%ขอเชิญร่วมสร้าง 
"พระบรมเจดีย์พุทธนิมิต วัดโคกปราสาท"
ต.หลุ่งตะเคียน อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา

รายนามผู้ร่วมบุญจะพิมพ์ประกาศต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆ

ท่านทั้งหลาย แม้เราจะเข้าใจดีว่า พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้พระสงฆ์ผู้เข้ามาบวชแล้ว ไปสร้า
งวัดสร้างศาลาแลอาสนะทั้งหลาย แต่พระพุทธองค์ก็ได้ละเว้นไว้ให้สำหรับ "ฆราวาสแลอุบาสกอุบาสิกา" สามารถที่จะสร้างเสนาสนะถวายพระสงฆ์ได้ ดั่งที่พระพุทธองค์ได้อนุญาตให้พระเจ้าพิมพิสารสร้างเสนาสนะถวายที่ป่าเวฬุวัน รวมทั้งยังได้ตรัสสรรเสริญว่า พระเจ้าพิมพิสารได้ผลานิสงส์มากมายจากการสร้างในครั้งนั้น ดังนั้น การสร้างทานบารมีสำหรับผู้มีปัญญานั้น คือทานที่ออกจากใจอันบริสุทธิ์ ได้ปัจจัยมาด้วยความบริสุทธิ์ และถวายแด่พระสงฆ์หรือผู้ที่มีศีลอันบริสุทธิ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ จึงมิใช่ทานที่พระสงฆ์เป็นผู้ขอร้องมา หรือมิใช่ทานเพื่อสนองกิเลสของพระสงฆ์ และมิใช่การแข่งขันกันสร้างเพื่ออวดบุญบารมีดั่งที่เห็นกันมากในปัจจุบัน


อานิสงส์ของการสร้างพระเจดีย์ทำให้บรรลุธรรมได้

ท่านทั้งหลาย หลวงพ่อฉลวย อาภาธโร ได้เล่าให้ฟังว่า ทำไมพระอรหันต์จึงมีมากในภาคอีสาน ก็เพราะครูอาจารย์เหล่านั้น ส่วนหนึ่งเคยมีส่วนร่วมในการสร้างพระธาตุพนมมาแต่อดีต ผลานิสงส์ดังกล่าวจึงทำให้ท่านมาเกิดสร้างบารมีอยู่แถบอีสาน จนสามารถบรรลุธรรมได้ในที่สุด ดังตัวอย่างของหลวงปู่ชอบ ฐานสโม ท่านเคยมีส่วนร่วมในการสร้างพระธาตุพนมตั้งแต่ในอดีตชาติ ผลานิสงส์ในครั้งนั้น ได้ส่งผลให้ท่านบรรลุธรรมในภพสุดท้ายนี้ จึงเป็นสิ่งยืนยันว่า การที่บุคคลใดได้มีส่วนร่วมทำบุญสร้างพระเจดีย์ธาตุองค์ใดๆก็ตาม หากทำด้วยใจที่บริสุทธิ์ ในสถานที่อันบริสุทธิ์ ทั้งผู้ที่พาสร้างและผู้ร่วมสร้าง ต่างก็มีจิตใจอันบริสุทธิ์ เพื่อเป็นการสร้างถวายบูชาคุณของพระพุทธเจ้า พระธรรม แลพระสงฆ์ อานิสงส์จึงมีมากมาย แล้วโอกาสที่จะได้สร้างพระเจดีย์ธาตุนั้น ในโลกนี้จะมีสักกี่แห่ง และในภพหนึ่งจะมีโอกาสสักกี่ครั้ง ขอให้ทุกท่านได้พิจารณาตามตัวอย่างนี้

ศิษย์ : "หลวงปู่เจ้าคะ หลวงปู่บำเพ็ญบารมี ทำบุญอะไรไว้ในชาติก่อนเจ้าคะ จึงได้บวชมาเป็นหลวงปู่ ให้พวกเรา ได้กราบไหว้เคารพบูชาอย่างนี้?"

หลวงปู่ชอบ : "ไปธาตุพนม สร้างธาตุพนม ไปกับพ่อเชียงหมุน (สหายในชาติก่อน) ช่วยกันสร้างธาตุพนม ...เอาเงิน ๕๐ สตางค์ กับผ้าขาววาหนึ่ง เอาไปกับเพิ่น... อธิษฐานว่า ให้ได้บวช ให้พ้นทุกข์ ว่าอย่างนี้แหละ"

ศิษย์ : "เงิน ๕๐ สตางค์ สมัยโน้นคงจะมากนะหลวงปู่?"
หลวงปู่ชอบ : "มากอยู่"

ส่วน ท่านพ่อลี ธัมมธโร และ หลวงพ่อเฟื่อง โชติโก ได้กล่าวไว้ว่า "อานิสงส์ของการร่วมสร้างพระมหาเจดีย์ เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พระอรหันตธาตุ" คือ

๑. ได้บุญเสมือนได้สร้างพระอุโบสถ หรือ ศาลาการเปรียญเป็นจำนวนหลายๆหลัง

๒. ถ้าเป็นผู้ที่ภาวนาอยู่ จะเห็นมรรค รู้ผลแจ้งได้อย่างรวดเร็ว
๓. ย่อภพ ย่นชาติ เข้ามาสู่พระนิพพาน
๔. มีอายุยืนยาว
ที่มาของการสร้างพระบรมเจดีย์พุทธนิมิต วัดโคกปราสาท


ท่านทั้งหลาย มูลเหตุแห่งการสร้างพระบรมเจดีย์พุทธนิมิต ณ วัดโคกปราสาทในครั้งนี้ สืบเนื่องจากเมื่อครั้งที่หลวงแม่ชีอุ่น ไร่พิมาย ซึ่งเป็นมารดาของหลวงพ่อฉลวย อาภาธโร ได้ละสังขารเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2556 และหลังจากการถวายเพลิงสรีระของท่านในวันที่ 15 กรกฎาคม 2556 แล้ว ปรากฏว่าอัฐิของหลวงแม่ชีอุ่นกลายเป็นพระอรหันตธาตุทันที และเนื่องจากสถานที่ถวายเพลิงหลวงแม่ในครั้งกระนั้น ยังคงมีกองเถ้าถ่าน และยังมีอัฐิธาตุของหลวงแม่บางส่วนปะปนอยู่ หลวงพ่อฉลวย อาภาธโร จึงมีดำริว่า อยากจะสร้างเจดีย์ขนาดเล็กครอบไว้เป็นการส่วนตัว เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานรำลึกถึงคุณงามความดีของมารดา และเพื่อให้ลูกหลานและพุทธศาสนิกชนได้กราบสักการะบูชา เพราะนานๆจะมีพระอรหันต์บังเกิดขึ้นในโลกสักองค์ ก็นับว่ายากแสนยาก เมื่อผมทราบดังนั้น ผมจึงขอตั้งจิตอธิษฐานขอสนองบุญคุณครูอาจารย์ ด้วยการเป็นสะพานบุญ เพื่อบอกบุญแก่ญาติธรรมทั้งหลาย ได้ร่วมกันบริจาคทานปัจจัยมา เพื่อร่วมสร้างพระบรมเจดีย์พุทธนิมิตดังกล่าวตั้งแต่บัดนั้นมา ในตอนแรกนั้นคิดว่าจะสร้างเจดีย์ขนาดเล็กๆ งบประมาณราว 1-3 แสนบาท แต่ก็ยังไม่ได้ดำเนินการก่อสร้าง

ต่อมาบรรดาลูกศิษย์ระลึกได้ว่า หลวงพ่อเคยเล่าให้ฟังหลายครั้งว่า เมื่อช่วงที่หลวงพ่อสิ้นกิเลสใหม่ๆ พระพุทธองค์เสด็จมาให้กำลังใจ และตรัสในช่วงหนึ่งว่า "เราจะมาอยู่กับเธอ" พร้อมกับเนรมิตให้เห็นพระเจดีย์ธาตุเป็นแก้วใสทั้งองค์ และพระบรมสารีริกธาตุสีเขียวมรกตองค์ขนาดเท่าหัวแม่มือ พระพุทธองค์ตรัสถามหลวงพ่อว่า "แล้วเธอจะไม่สร้างเจดีย์หรือ" หลวงพ่อทูลตอบพระพุทธองค์ว่า "ข้าพระพุทธเจ้ามิสามารถสร้างได้พระพุทธเจ้าข้า" (เป็นเจดีย์แก้วทั้งองค์) พระพุทธองค์ตรัสต่อไปว่า "แล้วเธอจะเอาพระบรมสารีริกธาตุของเราไปไว้ที่ไหน" หลวงพ่อทูลตอบว่า "ข้าพระพุทธองค์ก็จะเก็บไว้ในกุฏินี้พระพุทธเจ้าข้า" พระพุทธองค์จึงตรัสให้กำลังใจว่า "เธอเป็นผู้มักน้อยนะ ดีแล้ว แล้วเราจะมาอยู่กับเธอ" นั้นคือคำที่หลวงพ่อเคยเล่าให้ลูกศิษย์ผู้ใกล้ชิดฟังอยู่หลายครั้ง หลวงพ่อบอกว่า พระบรมสารีริกธาตุองค์เขียวมรกตงดงามมาก ไม่เคยมีอยู่ในโลกมนุษย์ (สรุปและเรียบเรียงคำพูดใหม่อาจผิดเพี้ยนบ้าง จึงขอขมากรรมต่อพระพุทธองค์และหลวงพ่อครับ)

เมื่อลูกศิษย์ได้ฟังเรื่องราวนั้นแล้ว จึงได้ปรึกษากันเพื่อขออาสาที่จะก่อสร้างพระเจดีย์ถวายท่าน เพื่อเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา และสังฆบูชา จึงถือโอกาสขออนุญาตหลวงพ่อ ขยายแบบเจดีย์ให้ใหญ่ขึ้น และได้หยุดโครงการไประยะหนึ่ง เพื่อวางแผนและออกแบบพระเจดีย์ให้สมบูรณ์ บัดนี้ การออกแบบได้เสร็จสมบูรณ์แล้ว พร้อมกับได้ลงมือก่อสร้างฐานรากแล้ว โดยเจดีย์ทั้งองค์จะใช้วัสดุเป็น "หินทราย" ในการก่อสร้างด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ ความสูง 18 เมตร คาดว่าพระบรมเจดีย์พุทธนิมิตองค์นี้ น่าจะอยู่ได้เป็นหมื่นปี และเป็นที่น่าปีติยินดีสำหรับพุทธศาสนิกชน ที่พระพุทธองค์เสด็จมาบอกหลวงพ่อว่า การสร้างเจดีย์องค์นี้ให้ออกแบบโดยมีลักษณะดังนี้ 

- ฐานชั้นแรก มีรูปทรงสี่เหลี่ยมหมายถึง "อริยสัจสี่"
- ชั้นที่สอง เป็นแปดเหลี่ยมหมายถึง "มรรคมีองค์แปด" 
- และชั้นที่สาม ที่เป็นทรงกลมเหมือนเลขศูนย์นั้นหมายถึง "พระนิพพาน" 


โดยการออกแบบในครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากนายธนาบดินทร์ สิปปภากุล (บุตรชาย ดร.นนต์) และเพื่อนภาควิชาสถาปัตยกรรมไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย นายนิธิณัช สังสิทธิ นายธิติวุฒิ วิเชียรนุกูล และนายสุภเวช กิ่งตัน เป็นผู้ออกแบบ จึงขออนุโมทนาทุกประการ (ให้คลิ๊กดูรายละเอียดในภาพข้างล่าง)
ภาพแสดงรายละเอียดทั้งภายนอกภายในพระบรมเจดีย์พุทธนิมิต วัดโคกปราสาท


อย่างไรก็ตาม ในวันที่ขุดหลุมเพื่อก่อสร้างฐานพระบรมเจดีย์ หลวงพ่อเล่าให้ฟังว่า ท้าวมหาพรหมและท้าวสักกะเทวราช รวมทั้งเหล่าเทวดาได้มาชุมนุมกัน เพื่อมาอนุโมทนาสาธุการ โดยมีเทวดาได้อาสามาเฝ้ารักษาพระบรมเจดีย์กันหลายองค์แล้ว ท้าวสักกะเทวราชยังบอกว่า พระบรมสารีริกธาตุองค์เขียวมรกตยังอยู่บนสวรรค์ ซึ่งท่านเป็นผู้ดูแลรักษาอยู่ ซึ่งคาดว่า เมื่อพระบรมเจดีย์องค์นี้เสร็จแล้ว มนุษย์โลกอาจได้เห็นและได้กราบสักการะบูชาพระบรมสารีริกธาตุ "องค์เขียวมรกต" ในพระบรมเจดีย์พุทธนิมิตแห่งนี้ก็ได้ ตามที่พระพุทธองค์ตรัสว่า "แล้วเราจะมาอยู่กับเธอ" หลวงพ่อบอกว่า ผู้ที่จะได้ร่วมสร้างพระบรมเจดีย์พุทธนิมิตแห่งนี้ จักมีอานิสงส์มากมายมิมีประมาณ (ไม่สามารถบอกรายละเอียดได้) เพราะจะเป็นที่กราบสักการะบูชาของทั้งสามแดนโลกธาตุ มิใช่แต่เพียงมนุษย์เท่านั้น พรหมเทวดาทุกชั้นฟ้าก็จะมากราบสักการะพระบรมเจดีย์พุทธนิมิตแห่งนี้ กระนั้นก็ตาม การก่อสร้างพระบรมเจดีย์นี้ หลวงพ่อจะไม่ให้มีการโฆษณา ไม่มีการเรี่ยไรเงิน แต่จะให้เป็นไปตามธรรมชาติ ผู้มีบุญและมีปัญญาจะได้เลือกหากันเอาเอง ให้ค้นพบและรู้สึกที่อยากจะทำกันเอง มิใช่หลวงพ่อเป็นผู้บอก (ดร.นนต์ขออนุญาตบอกบุญได้ในเฟสบุ๊คและเว็บบล็อก และอนุญาตให้ญาติธรรมแชร์บอกบุญได้)


บริเวณก่อสร้างพระบรมเจดีย์พุทธนิมิต ได้เริ่มก่อสร้างฐานรากแล้ว
หินทรายสีชมพูที่ใช้ก่อสร้างพระบรมเจดีย์พุทธนิมิตทั้งหมดคำอธิษฐานที่เป็นจริง


ท่านทั้งหลาย หลังจากบุรุษผู้หนึ่งได้ไปเจริญภาวนาอยู่ที่วัดป่าสาลวัน อ.เมือง จ.นครราชสีมา อยู่หลายวัน เพราะหลวงพ่อพุธ ฐานิโย ได้เมตตามาโปรดในนิมิตหลายครั้ง วันหนึ่งขณะที่จิตสงบเขาได้อธิษฐานจิตอยู่เบื้องหน้าพระบรมสารีริกธาตุ และอัฐิธาตุของครูอาจารย์พระอรหันต์เจ้า อาทิ หลวงปู่เสาร์ กันตสีโล หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต หลวงปู่สิงห์ ขันตยาโม และหลวงพ่อพุธ ฐานิโย ที่ประดิษฐานอยู่บนศาลาไม้ เขาได้อธิษฐานจิตเกี่ยวกับการสร้างพระบรมเจดีย์พุทธนิมิต วัดโคกปราสาท และปรารถนาจักอัญเชิญอัฐิธาตุของพ่อแม่ครูอาจารย์ตามแต่ท่านจะเมตตาประทานมา เพื่อนำไปประดิษฐาน ณ พระบรมเจดีย์พุทธนิมิต วัดโคกปราสาท หลังจากนั้นหนึ่งวัน ก็มีลูกศิษย์ของหลวงพ่อพุธ ได้อัญเชิญอัฐิธาตุของหลวงพ่อพุธ ฐานิโย ไปถวายหลวงพ่อฉลวย อาภาธโร ที่วัดโคกปราสาท เมื่อวันเสาร์ที่ 25 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา จึงเป็นกำลังใจแก่สาธุชนผู้แลผู้ศรัทธา ที่ได้ร่วมกันถวายปัจจัยมา เพื่อร่วมสร้างพระบรมเจดีย์พุทธนิมิตว่า ผลบุญจักบังเกิดขึ้นอย่างมากมาย จึงขออนุโมทนากับทุกท่านด้วยทุกประการพระอรหันตธาตุ

อนึ่ง นอกจากพระบรมเจดีย์พุทธนิมิตองค์นี้ จะเป็นที่ประดิษฐานพระอรหันตธาตุของหลวงแม่ชีอุ่น ไร่พิมายแล้ว ยังเป็นที่ประดิษฐานหลักของพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า รวมทั้งพระอัครสาวก (พระสารีบุตรและมหาโมคคัลลานะ) และสาวกอีกจำนวนมาก อาทิเช่น 

พระธาตุ ของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน หลวงปู่ดูลย์ อตุโล หลวงพ่อพุธ ฐานิโย หลวงปู่เจี๊ยะ จันโท หลวงปู่ทา จารุธัมโม หลวงพ่อทูล ขิปปปัญโญ หลวงปู่พวง สุขินทริโย 
- โลหิตธาตุ หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน หลวงปู่ศรี มหาวีโร หลวงปู่ไม อินทสิริ 
- อังคารธาตุ ของหลวงปู่เนย สมจิตโต 
- เกสาธาตุ ของหลวงปู่ฝั้น อาจาโร หลวงปู่จาม มหาปุญโญ เหลวงปู่จันทร์แรม เขมสิริ หลวงปู่เหลือง ฉันทาคโม หลวงปู่บุญพิน กตปุญโญ หลวงปู่หา สุภโร หลวงปู่คำผิว สุภโณ หลวงปู่รื่น จิตตทโม หลวงปู่บุญมา ปุญญวันโต หลวงปู่ไม อินทสิริ และหลวงพ่อฉลวย อาภาธโร เป็นต้น และพระธาตุที่ไม่ทราบนามอีกจำนวนหนึ่งพระบรมสารีริกธาตุและพระธาตุ
ที่จะประดิษฐานใน "พระบรมเจดีย์พุทธนิมิต วัดโคกปราสาท"

1. พระบรมสารีริกธาตุ และพระธาตุเสด็จพระบรมสารีริกธาตุ เสด็จเมื่อคืนวันที่ 14 เมษายน 2556
ณ ศาลาวัดโคกปราสาท ต.หลุ่งตะเคียน อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา
ท่านทั้งหลาย บุรุษผู้หนึ่งได้สะสมและดูแลรักษาพระบรมสารีริกธาตุและพระธาตุ ที่มีลักษณะที่เรียกกันว่า "พระธาตุเทพนิมิต" ไว้สักการะบูชา ซึ่งมีหลายสัณฐานและหลากหลายลักษณะ แม้บุรุษผู้นี้จะไม่รู้ว่า แต่ละองค์มีที่มาอย่างไร และเป็นของพระองค์ใดบ้าง แต่เขาก็มิได้สงสัย เพราะใจได้โน้มกราบสักการะบูชาท่านอย่างเสมอเหมือนกันทุกพระองค์ เพราะเข้าใจได้ว่า สภาวะอันเป็นวิมุตินั้น มีความบริสุทธิ์เหมือนกันทั้งพระพุทธองค์และเหล่าสาวกอรหันต์ จึงได้เก็บรักษาท่านมาเรื่อย จนกว่าจะมีที่ประดิษฐานถาวรเพื่อสมควรแก่การกราบไหว้สักการะบูชาของทั้งสามแดนโลกธาตุ ซึ่งบัดนี้ทราบแล้วว่า ต่อไปจะได้อัญเชิญไปประดิษฐานไว้ใน "พระบรมเจดีย์พุทธนิมิต วัดโคกปราสาท" ต.หลุ่งตะเคียน อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา ต่อไป


ขอเจริญในธรรม

ดร.นนต์
19 พฤศจิกายน 25572. พระอรหันตธาตุของพระอัครสาวก

และพระเอตกัคคะสาวก

ท่านทั้งหลาย บุรุษผู้หนึ่งได้รับพระอรหันตธาตุมาจากพระสงฆ์ชาวเมียนม่าร์จำนวนหนึ่ง เมื่อหลายปีแล้วได้แก่ พระอรหันตธาตุของพระอัครสาวกคือ พระสารีบุตรเถระเจ้า กับพระมหาโมคคัลลานะเถระเจ้า และพระอรหันตธาตุของพระเอตทัคคะสาวกคือ พระสิวลีเถระเจ้า ซึ่งเป็นผู้เลิศทางโชคลาภ กับพระพากุลเถระเจ้า ซึ่งเป็นผู้เลิศทางมีอาพาธน้อย ซึ่งพระอรหันตธาตุดังกล่าว บุรุษผู้นี้จักอัญเชิญท่านไปประดิษฐานไว้ใน "พระบรมเจดีย์พุทธนิมิต วัดโคกปราสาท" ต.หลุ่งตะเคียน อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา เมื่อเจดีย์แล้วเสร็จในโอกาสต่อไป


ขอเจริญในธรรม

ดร.นนต์
19 พฤศจิกายน 2557


3. มหัศจรรย์พระอรหันตธาตุ
ของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต และหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน


ท่านทั้งหลาย หลังจากบุรุษผู้หนึ่งได้เจริญภาวนาจนจิตสงบ จิตผุดขึ้นมาระลึกถึงคุณครูอาจารย์พระอรหันตเจ้า จิตปีติในองค์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต และหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน อย่างไม่เคยเป็นมาก่อน เขาจึงได้อธิษฐานจิตว่า หากข้าพเจ้ามีบุญวาสนาจะได้เจริญทางธรรม ก็ขอให้ได้รับพระธาตุของพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต และหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ด้วยเถิด หลังจากที่ได้อธิษฐานจิตในตอนเช้าตรู่เพียงไม่กี่ชั่วโมง พอตอนสายของวันที่ 30 กันยายน 2554 เขาก็ได้รับอังคารธาตุของหลวงตามหาบัว จากลูกศิษย์ผู้ใกล้ชิดของท่านคือ คุณปรัชญา จิตต์ปรัชญา ได้อัญเชิญมาให้เขาถึงที่บ้าน ได้รับอังคารธาตุหลังจากมีพิธีพระราชทานเพลิงสรีระของหลวงตาไม่นาน และหลังจากนั้นก็ได้รับพระธาตุของหลวงตามหาบัวสัณฐานต่างๆ จากคุณหมอท่านหนึ่ง และจากญาติธรรมตามมาอีกหลายครั้ง
คุณปรัชญา จิตต์ปรัชญา


ภายหลังจากได้รับอังคารธาตุของหลวงตามหาบัวเพียงไม่กี่วัน คือเมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม 2554 บุรุษผู้นี้ก็ได้รับพระธาตุของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต จำนวนหนึ่งองค์ จากคุณศรุต จันทสกุลเดชา ตอนที่ได้รับมาครั้งแรกนั้น พระธาตุยังมีสัณฐานเป็นทรงกลมสีเหลืองขุ่น แต่หลังจากนั้นเพียง 7 วัน พระธาตุก็ได้กลายเป็นสัณฐานใสดั่งเพ็ชร และขนาดได้ขยายใหญ่ขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์ จึงเป็นกำลังใจให้เขาเพียรภาวนาต่อไป
อนึ่ง พระอรหันตธาตุของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต และหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ปัจจุบันได้อัญเชิญไปไว้ที่วัดโคกปราสาท เพื่อจะประดิษฐานไว้ในพระบรมเจดีย์พุทธนิมิต วัดโคกปราสาท ต.หลุ่งตะเคียน อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา ที่กำลังก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. 2558 นี้

นะมัตถุ พุทธานัง
นะมัตถุ โพธิญา
นะโม วิมุตตานัง
นะโม วิมุตติยา

ขอเจริญในธรรม

ดร.นนต์
13 พฤศจิกายน 2557


4. อัฐิธาตุของหลวงพ่อพุธ ฐานิโย


ท่านทั้งหลาย เมื่อหลายปีมาแล้ว หลวงพ่อพุธ ฐานิโย เคยเมตตามาโปรดนักภาวนาท่านหนึ่งในนิมิต ในนิมิตครั้งกระนั้น ท่านมาให้สตินักภาวนาท่านนี้เลือกเอาว่า จะเดินตามรอยพระพุทธเจ้า หรือจะเพลินสนุกสนานไปตามพวกเทพ ต่อมาเมื่อไม่นานมานี้ หลวงพ่อพุธท่านได้มาโปรดแสดงปริศนาธรรมแก่นักภาวนาท่านนี้อีกครั้ง โดยมาโปรดในคืนเดียวถึงสองรอบ ดังนี้ 

รอบแรก ท่านแสดงนิมิตให้บุรุษผู้นี้ได้ใส่บาตรท่าน เมื่อใส่บาตรแล้วหลวงพ่อได้หยิบเอาชิ้นเนื้อสีน้ำตาลคล้ายพระธาตุขนาดเท่าหัวแม่มือจำนวนสามชิ้นประทานให้กับเขา พร้อมกับบอกให้นักภาวนาท่านนี้รับประทานทันที ท่านบอกว่า เป็นอาหารวิเศษเฉพาะสำหรับผู้ที่มีจิตใจใสสะอาดแล้ว (ชิ้นเนื้อสามชิ้นเสมือนเป็นสัญลักษณ์ของไตรลักษณะญาณ สำหรับผู้ที่จะรู้เห็นทุกขัง อนิจจัง และอนัตตา พร้อมๆกัน) 


รอบที่สอง ท่านแสดงนิมิตให้เขาเรียนรู้ว่า การภาวนาสมาธิต้องมีหลักการของความพอดี เสมือนกับการประกอบบานหน้าต่างเข้ากับกรอบหน้าต่างให้พอดีนั้น ต้องทำอย่างไร ต้องมีความพอดีทั้งปัญญาและเทคนิควิธีการจึงจะสำเร็จลงได้ง่าย อีกทั้งในท้ายสุด ท่านได้เนรมิตให้เขาเห็นพระอรหันตธาตุบังเกิดขึ้นจำนวนหนึ่ง อันเป็นปริศนาเกี่ยวกับนักภาวนาท่านนี้


หลังจากนั้น นักภาวนาท่านนี้ได้ไปเพียรภาวนาอยู่ที่บูรพาเจดีย์ สลับกับขึ้นไปภาวนาบนศาลาหน้าที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ และพระธาตุของหลวงปู่เสาร์ กันตสีโล หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต หลวงปู่สิงห์ ขันตยาโม และหลวงพ่อพุธ ฐานิโย ณ วัดป่าสาลวัน อ.เมือง จ.นครราชสีมา อยู่หลายวัน พร้อมกับได้อธิษฐานจิตเกี่ยวกับการสร้างพระบรมเจดีย์พุทธนิมิต วัดโคกปราสาท และอธิษฐานจิตปรารถนาจะอัญเชิญอัฐิธาตุของพ่อแม่ครูอาจารย์ไปประดิษฐานในพระบรมเจดีย์พุทธนิมิต วัดโคกปราสาทด้วย ต่อมาหลังจากอธิษฐานจิตได้ 1 วัน ปรากฏว่า มีลูกศิษย์ของหลวงพ่อพุธ ฐานิโย เดินทางมาจากนครราชสีมา พร้อมกับได้อัญเชิญอัฐิธาตุของหลวงพ่อพุธ มาถวายหลวงพ่อฉลวย อาภาธโร ที่วัดโคกปราสาท เมื่อวันเสาร์ที่ 25 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา เพื่อจะได้ประดิษฐานไว้ใน "พระบรมเจดีย์พุทธนิมิต วัดโคกปราสาท" ต่อไป เรื่องนี้จะว่าบังเอิญหรือไม่บังเอิญก็ตาม แต่อย่างน้อยก็เป็นกำลังใจสำหรับญาติธรรมทุกท่าน ที่อุตส่ามีจิตศรัทธาบริจาคทรัพย์สินเงินทอง รวมทั้งได้สละแรงใจและแรงกายร่วมกันสร้างพระบรมเจดีย์พุทธนิมิต วัดโคกปราสาท มาด้วยกัน ผลบุญกุศลคงได้บังเกิดขึ้นแก่ทุกท่านแล้ว จึงขออนุโมทนา สาธุการ


ขอเจริญในธรรม

ดร.นนต์ ผู้เล่าแทน
19 พฤศจิกายน 25575. พระอรหันตธาตุ


6. เส้นพระเกสาธาตุ

เกสาธาตุของพ่อแม่ครูอาจารย์พระอรหันตเจ้า และพระโพธิสัตว์เจ้า ที่บุรุษผู้หนึ่งเก็บรักษาไว้เพื่อกราบสักการะบูชา อาทิเช่น เกสาธาตุของหลวงปู่จาม มหาปุญโญ (พระนิยตโพธิสัตว์) เกสาธาตุของหลวงพ่อทูล ขิปปปัญโญ เกสาธาตุของหลวงปู่จันทร์แรม เขมสิริ เกสาธาตุของหลวงปู่เหลือง ฉันทาคโม เกสาธาตุของหลวงพ่อฉลวย อาภาธโร และเกสาธาตุของหลวงปู่บุญพิน กตปุญโญ เป็นต้น ซึ่งจะได้นำไปประดิษฐานไว้ใน "พระบรมเจดีย์พุทธนิมิต วัดโคกปราสาท" ต.หลุ่งตะเคียน อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา ต่อไป

ขอเจริญในธรรม
ดร.นนต์
19 พฤศจิกายน 2557
ขอเชิญร่วมสร้างมหากุศล

เพื่อกระแสพระนิพพาน 

ผมจึงขอถือโอกาสนี้บอกบุญมายังทุกท่าน ได้ร่วมกันสร้างมหากุศลอีกวาระหนึ่ง โดยสามารถโอนเงินร่วมบุญผ่านบัญชีของ ดร.นนต์ หรือจะไปทำบุญที่วัดโดยตรงก็ได้ และคาดว่า งบประมาณในการก่อสร้างน่าจะอยู่ในราวๆ 6 ล้านบาท โดยมีพระ ฆราวาส และลูกศิษย์ช่วยกันก่อสร้างบางส่วน

โอนทำบุญ มีเพียงบัญชีเดียวเท่านั้น 

ชื่อบัญชี นายณัฐนนต์ สิปปภากุล
503-269483-3
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขานครราชสีมา ประเภทออมทรัพย์
เมื่อโอนแล้วกรุณาแจ้ง ดร.นนต์ ตามเบอร์ 0857678008
หรือ dr.natdhnond@gmail.comdr.natdhnond@hotmail.com


รายนามผู้ร่วมสร้างพระบรมเจดีย์พุทธนิมิต
จะพิมพ์ประกาศต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆจนกว่าจะแล้วเสร็จ

บุญใดๆ ที่บังเกิดขึ้นจากการภาวนาสมาธิของข้าพเจ้า ที่เจริญอยู่ทุกวันทุกเวลาเป็นนิสัย ขอผลานิสงส์ทั้งหลาย จงแผ่ไปยังผู้ศรัทธาแลสาธุชนที่ร่วมบุญมาในครั้งนี้ รวมทั้งผู้อนุโมทนาสาธุการ มิมีประมาณ และขอให้แผ่ไปไพศาลเป็นอัตโนมัติ แม้ข้าพเจ้าจะมิได้เอ่ยนามก็ตาม และขอผลบุญจงบังเกิดเป็นกระแสพระนิพพานติดตามทุกท่าน ดังรายนามต่อไปนี้ เทอญ


1. ดร.นนต์ และครอบครัว 10,000 บาท
2. คุณต้อยจัง 599 บาท
3. คุณวิทยา ไร่พิมาย และครอบครัว 5,000 บาท (ถวายที่หลวงพ่อ)
4. คุณสมบูรณ์ เฉียงเมือง 2,000 บาท (ถวายที่หลวงพ่อ)
5. คุณเกษร ดอนสว่าง 5,000 บาท (จะถวายที่หลวงพ่อ)
6. ครอบครัวคุณลุงเฉลียว ทองศรี 2,929 บาท (ถวายที่หลวงพ่อ)
7. คุณปกรณ์ ศรีเรือนทอง 5,000 บาท (ถวายที่หลวงพ่อ)
8. คุณแม่ย้อย คินาพิศ 500 บาท (ถวายที่หลวงพ่อ)
9. ด.ต.ศุภณัฏฐ์ วาดวงษ์ศรีภู และครอบครัว 1,000 บาท
10. คุณนวชนม์ อินทนะ 500 บาท
11. คุณรังสี ชาญนุวงศ์ 500 บาท
12. คุณสุภรณ์ อัมพากร 5,000 บาท
13. คุณเอเล็ค-คุณสุพรรณี เวอร์เอลสท์  จากเบลเยี่ยม 5,000 บาท (ถวายที่หลวงพ่อ)
14. คุณปีเตอร์-คุณสมบูรณ์ โฮมตัน จากอังกฤษ 2,000 บาท (ถวายที่หลวงพ่อ)
15. นายทองสุกร-นางหนูตาล พร้อมครอบครัว 1,000 บาท (ถวายที่หลวงพ่อ)
16. คุณอภิวัชร์ เมธาสวัสดิ์ 500 บาท
17. คณะของคุณอภิชนจากลำปาง ประกอบด้วย 1) นายอภิชน ประมุข 2) นายสุรัชณพ สิงห์หาคำ 3) นางมณภาศิษฏ บริบูรณ์ 4) นายวิญญธิ อินโต 5) นายสะอาด ปิ่นไชย 6) นายฐปกร ทองใบ 7) นายพงษกร สิงห์ไชย นายประสิทธิ์ ตามเดช 9) นายสรทรรศ สุภาสอน รวม 2,500 บาท
18. คุณป้าแป๊ว และครอบครัว 10,000 บาท (ถวายที่หลวงพ่อ)
19. คุณจิต 500 บาท (ถวายที่หลวงพ่อ)
20. นายพลัฏฐ์ นส.อิสรีย์ นส.พรหมภัสสร อนันต์โชคปฐมา และนางณัฏฐ์ชุดา กิตติรัฐพสินี 400 บาท
21. คุณศรุต จันทสกุลเดชา 4,000 บาท
22. คุณจักรวาล-คุณสุพรรณี วรรณโกษิตย์ 275 บาท
23. คุณอภิเสฐ บุญพวง 500 บาท
24. คุณกันตพงศ์ 1,000 บาท
25. คุณนคปภา ไร่พิมาย 3,000 บาท (ถวายที่หลวงพ่อ)
26. คุณคมสัน นามมนตรี และครอบครัว 2,000 บาท (ถวายที่หลวงพ่อ)
27. ครอบครัวสร้อยจุฑา และครอบครัวสมัปปิโต 200 บาท (ถวายที่หลวงพ่อ)
28. อ.พัชรินทร์ มีลาภ 1,000 บาท
29. คุณณรงค์ เตชะกิจขจร 10,000 บาท
30. คุณแม่หมุน โชติมลทิน 599 บาท
31. คุณวัฒนา หาไชย 500 บาท
32. คุณมทินา กองทรัพย์ 50 บาท
33. คุณพิเชษฐ์ วิชุดา 2,000 บาท
34. คุณจรินทร์ อัศวโกวิททกรณ์ 2,500 บาท
35. คุณเฉลิมภัทร จันทะนะ 2,500 บาท
36. คุณนพปภัทร จันทะนะ 2,500 บาท
37. คุณนันธนัฐ อัศวโกวิททกรณ์ 2,500 บาท
38. ดร.บำรุง พาทยกุล  500 บาท
39. จ.ส.อ.กชพัฒน์-อ.รุ่งนภา เพ็ญวิจิตร และครอบครัว 2,000 บาท
40. คุณณัฐพล เลี้ยงบุญเลิศชัย  150 บาท
41. คุณเริงศักดิ์ มาเลิศ และครอบครัว 3,000 บาท
42. คุณธนัท ธนาประชุม และครอบครัว  2,000 บาท (ถวายที่หลวงพ่อ)
43. คุณธกฤต ธรรมฉัตรภาณี  3,500 บาท
44. คุณสมเกียรติ หลอดเข็ม  600 บาท
45. คุณประสิทธิ์ แผ่นผา  1,000 บาท
46. คุณครูเขียว-คุณรี่ อบต.หลุ่งตะเคียน  10,000 บาท (ถวายที่หลวงพ่อ)
47. คุณนา-คุณจิตร อบต.หลุ่งตะเคียน 2,400 บาท (ถวายที่หลวงพ่อ)
48. คุณอภิเสฐ บุญพวง  8,000 บาท (ถวายที่หลวงพ่อ)
49. ป้าสี-ลุงทราย นามมนตรี และครอบครัว 10,000 บาท (ถวายที่หลวงพ่อ)
50. คุณณรงค์ เตชะกิจขจร (เพิ่มเติม)  2,500 บาท
51. คุณสิรินทร์รัต อัศวจารุวรรณ  2,000 บาท
52. คุณ aun  500 บาท
53. คุณพนิต ศรีพันธุ์  500 บาท
54. คุณปพร นฤนารถเสรนี และครอบครัว  1,000 บาท
55. คุณวิทยา - คุณเมตตา อิสระวิถี  500 บาท
56. คุณพลเศรษฐ์ เกตุศรีเมฆ และครอบครัว  3,200 บาท
57. คุณณัฏฐ์ชุดา กิตติรัฐพสินี และครอบครัว  500 บาท
58. คุณสปันนา โชคชัยธนพร  5,000 บาท (ถวายที่หลวงพ่อ)
59. คุณสุวินดา สีแพงมน และครอบครัว  1,000 บาท
60. คุณจิโรจ แย้มมาก  777 บาท
61. คุณชัยวัฒน์ - นางเยาวรัตน์ -ด.ญ.ภัสสร วินิจมนตรี  500 บาท
62. คุณสุพจน์ นาคะวรรณศักดิ์ และครอบครัว  500 บาท
63. คุณวนิดา สกิ๊บสเตด  500 บาท
64. คุณชลวิทย์ - คุณชิดชนก บุปผเวส  1,000 บาท
65. ปลัดจุ๋ม อบต.หลุ่งตะเคียน  10,520 บาท (ถวายที่หลวงพ่อ)
66. คุณนิตยา จันทร์ดง  500 บาท (ถวายที่หลวงพ่อ)
67. นางผกามาศ กมลพรวิจิตร  1,000 บาท (ถวายที่หลวงพ่อ)
68. ดช.วริศ กมลพรวิจิตร 20 บาท (ถวายที่หลวงพ่อ)
69. ดช.กฤติน กมลพรวิจิตร 100 บาท (ถวายที่หลวงพ่อ)
70. นพ.วิบูลย์ กมลพรวิจิตร และครอบครัว  3,000 บาท (ถวายที่หลวงพ่อ)
71. นางสุณี ศิริอาชากุล  1,000 บาท (ถวายที่หลวงพ่อ)
72. นางพรรณี - น.ส.มงคล วิจิตรบรรณาการ 1,000 บาท (ถวายที่หลวงพ่อ)
73. คุณชวนชื่น นานานุกุล และครอบครัว  5,000 บาท
74. คุณจักรพรรดิ พรวิเศษศิริกุล และครอบครัว  2,000 บาท
75. คุณโกศล แสนขันแก้ว  200 บาท
76. นพ.วิบูลย์ กมลพรวิจิตร และครอบครัว (เพิ่มเติม)  50,000 บาท
77. ดร.ขวัญสุมาณา และครอบครัว 10,000 บาท
78. คุณธารไพลิน - คุณสมชาย - ดช.มาโปรด เทพฉิม และคุณนาตยา แก้วมหา 1,600 บาท (ถวายที่หลวงพ่อ)
79. คุณนันธนัฐ อัศวโกวิททกรณ์ และเพื่อนๆ  2,000 บาท (ถวายที่หลวงพ่อ)
80. คุณวิชัย - คุณศิริวิมล เจียมจันทร์ และ ดญ.อุเบกขา จันทร์แก้ว  500 บาท
81. คุณปวีย์สุดา ภูมิกอง และคุณสามารถ วงศ์มลี  1,000 บาท
82. คุณครูชำเลือง ขาวสุข  50,000 บาท (ถวายที่หลวงพ่อ)
83. คุณดนุชวัฒน์ - นางพิชญ์สิณี สุวรรณศิลป์  5,000 บาท
84. คุณชูเกียรติ และครอบครัว  500 บาท
85. คุณภูเบศวร์  500 บาท
86. คุณกรณรัสย์ วุฒิเกตุ  1,000 บาท
87. คุณนวลพรรณ วิภาตกุล  500 บาท
88. คุณนพวรรณ วิภาตกุล 500 บาท
89. คุณพิเสฐ บุญพวง และคณะญาติธรรมจากชลบุรี  124,004 บาท (ถวายที่หลวงพ่อ)
90. คุณเล็ก ไร่พิมาย  100,000 บาท (ถวายที่หลวงพ่อ)
91. คุณปิยมน รักษาวงษ์  300 บาท
92. คุณรักธรรม จันทกุล  300 บาท
93. น.ส.สรธัญ สานุพงศ์ และครอบครัว  300 บาท
94. คุณธีรยุธร์ สังข์ทอง และครอบครัว  1,000 บาท
95. คุณสมทรง วงศ์ทองเหลือง  500 บาท
96. ไม่ทราบนาม  2,000 บาท
97. คุณสันติ ศรีวงศ์จันทร์ และคุณศศิประภา ผางพันธ์  1,000 บาท
98. คุณณรงค์ เตชะกิจขจร (เพิ่มเติม)  2,500 บาท
99. คุณชาตรี ศรีจาด  500 บาท
100. คุณประจักร์ วินิจนัยภาค และครอบครัว  1,000 บาท
101. คุณธานี ศรีแย้ม  500 บาท
102. น.ส.คณิศร ดนตรี  500 บาท
103. ปลัดนิสิต - ปลัดพิมพ์ทิพย์ นิกรสถิตย์  5,000 บาท (ถวายที่หลวงพ่อ)
104. นางมะลิ กลิ่นจุบัน  500 บาท
105. นายนรินทร์ ปิยารมย์  400 บาท
106. คุณพ่อมนู คุณแม่กัลยา สุวรรณรอด และครอบครัว 1,000 บาท
107. คุณบัญชา แก้วหานาม 1,000 บาท
108. คุณผดุงพร แก้วกับทอง 200 บาท
109. คุณทยารัตน์ บรรณฑรวรรณโสภา 200 บาท
110. คุณอุทัย สิริศักดิ์ทวีชัย 200 บาท
111. คุณพุทธรักษา พิมพ์เสมา 200 บาท
112. คุณพัสกร เหลี่ยมแหลม 200 บาท
113. คุณอร พิสิษฐ์จริง และครอบครัว 100 บาท
114. คุณกิตติ พลเจริญ 50 บาท
115. มีผู้เงินเก็บได้ 20 บาท
116. คุณรุ่งเรือง สารวิจิตร และครอบครัว 199 บาท
117. คุณปฏิภาน คุณขาว - นส.ขวัญรัตน์ฎา คำจันทร์ พร้อมบุตรธิดา 500 บาท
118. คุณเพ็ญศรี สุดทิม 1,000 บาท
119. น.ต.ธนพัต มุ่งธัญญา 1,000 บาท
120. คุณแมค เกาะสมุย 500 บาท
121. ปลัดพิมพ์ทิพย์ - ปลัดนิสิต นิกรสถิตย์ (เพิ่มเติม) 1,000 บาท
122. คุณมานูญ วิถีผล และครอบครัว 5,200 บาท
123. คุณนิษฐารัตย์ อิ่มทรัพย์ 500 บาท
124. คุณแม่วิภา สถาปัตย์พัฒนา และครอบครัว 8,000 บาท(ถวายที่หลวงพ่อ)
125. คุณมาดา ลุพา 500 บาท (ถวายที่หลวงพ่อ)
126. คุณปนัดดา แจ่มจำรัส 100 บาท (ถวายที่หลวงพ่อ)
127. คุณฉันทนา เกิดบุญมาก 100 บาท (ถวายที่หลวงพ่อ)
128. คณะกองทานบารมี 209 บาท
129. ครอบครัว พรโชคอนันตชัย 3,000 บาท
130. อ.ธรรมรัตน์ นาคจรัส 1,000 บาท
131. คุณปนัดดา พจนสิริ 1,000 บาท
132. คุณบรรลือศักดิ์ 200 บาท
133. คุณแม่สุวรรณ ตันศิริสิทธิกุล และบุตร 500 บาท
134. คุณชาญเฉลิม และครอบครัว 500 บาท
135. คุณวีรพงษ์ มั่นสิริทรัพย์ และครอบครัว 500 บาท
136. ผศ.ดร.ชีวิน เปสตันยี 500 บาท
137. คุณแม่จริยา เกษมทรัพย์ 1,000 บาท
138. คุณวิไลวรรณ จงตระการสมบัติ 100 บาท
139. คุณฉลาด ไชยปัญญา 50 บาท
140. คุณจำลอง มิสา 20 บาท
141. คุณประสิทธิ์ ภูเงิน 10 บาท
142. นายโรจ - นางกมลรส มิ่งขวัญ 1,000 บาท
143. คุณวิชัย หรูรักวิทย์ 1,000 บาท
144. ญาติธรรมจากจังหวัดบุรีรัมย์ 400 บาท
145. คุณพชร -คุณทิพย์สุดา นาราด 1,000 บาท
146. ฐิตสิริภิกขุ และคณะ 890 บาท
147. คุณถวัลย์ ตันรัตนาวงศ์ และครอบครัว  3,000 บาท
148. คุณพัฒนฉัตร มุ่งสุข และคณะญาติธรรม 100 บาท
149. คุณวโรดม นาคจู 500 บาท
150. คุณพูลทรัพย์ มันตะพงษ์ และเพื่อนกัลยาณมิตร 610 บาท
151. คุณอัครวัฒน์ ชัยชนะฉิมพลี พร้อมครอบครัว และ น.ส.สิรีธร พันธุ์พวง พร้อมครอบครัว 3,209 บาท
152. คุณธีรวัฒน์ โชติเกียรติ 500 บาท
153. คุณชาญณรงค์ หมื่นพรม พร้อมครอบครัว 1,000 บาท
154. คุณประสพ หวังล้อมกลาง (Art Patima Konlor) 1,000 บาท
155. ธิมาพรคลินิก 2,000 บาท
156. พ.ญ.อรัญญา ยันตพันธ์ 1,000 บาท
157. คุณทิพยา บุญน้อย 100 บาท
158. คุณศักดิ์ชัย หวลกสินธุ์ และพนักงานแผนกโลจิสติกส์ บ.Toyota Tsusho (Thailand) Co.,Ltd. 15,700 บาท
.............................................................................
159. คณะผ้าป่าจากกลุ่มโรงพยาบาลบีเอ็นเอชและสมิติเวช โดยการนำของ นพ.วิบูลย์ กมลพรวิจิตร และคณะญาติธรรม 280,010 บาท (ถวายที่วัด)
.............................................................................
160. คุณนพมาศ เหล็กคง 200 บาท
161. คุณวิท นิยม 800 บาท
162. คุณเมปาล ใจดี  100 บาท
163. คุณสุพัตรา ภิญโญชนม์  980 บาท
164. คุณสุรชัย คล่องบุญจิต  2,012 บาท
165. คุณชูเกียรติ ประดิษฐ์ศิลปกุล  1,000 บาท
166. คุณชูเกียรติ จันทนาม  500 บาท
167. คุณรุ่งธรรม วงศ์วิลาศ และครอบครัว 1,000 บาท 
168. คุณวรวรรณ ชินวัฒนกิจ  4,000 บาท
169. ดญ.เมธาพร แพ่งนคร  200 บาท
170. นายธีระ แพ่งนคร 300 บาท
171. นางบุญลือ แพ่งนคร 200 บาท
172. คุณธารา แพ่งนคร และครอบครัว 100 บาท
173. นางจีรานันท์ ศรีนะ  100 บาท
174. นายนพดล คงกล่อม  200 บาท
175. นส.เสน่ห์ เดชเดชา และครอบครัว 100 บาท
176. นายกิตติพงษ์ จิตต์เสรีเทพ อุทิศให้ย่าแช่ม จิตต์เสรีเทพ 2,600 บาท
177. คุณธนพร จูเที่ยง  100 บาท
178. นายสุนัย ทิมวงศ์  100 บาท
179. นส.วาสนา เฉลิมพุฒิสกุลชัย และครอบครัว 100 บาท
180. นายชาคริต จุลสมุห์พงศ์ และครอบครัว 100 บาท
181. นางกนกวรรณ ปถมเล็ก และครอบครัว 200 บาท
182. นางกชพรรณ บุญถึง และครอบครัว 100 บาท
183. นส.สุดารัตน์ เกิดจันทึก  100 บาท
184. ครอบครัวเกิดจันทึก  100 บาท
185. นส.สุขพรรษา จูสม และครอบครัว 200 บาท
186.นางปริศนา บูรพนาวิบูลย์ และครอบครัว 200 บาท
187. นายจริทร์ ทรัพย์หิรัญ และครอบครัว 100 บาท
188. นส.รำแพน เครือโต และครอบครัว 200 บาท
189. นส.รำแพน อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร 100 บาท
190. นางวัชราภรณ์ อ่อนแต้ม และครอบครัว 100 บาท
191. นส.สุภาวดี บัวลำพันธ์ และครอบครัว 100 บาท
192. นส.ชุลีพร นายพงษ์พันธ์ ดญ.พรพรรณ บุษบาเกิด 100 บาท
193. นายนพเก้า ซื่อตรง 100 บาท
194. นายเพชร โพพริก และ นส.กุสุมา ฉิมพานิช 100 บาท
195. นายสมพงษ์ ตาเมือง 100 บาท
196. นายวงเดือน แสนชั่ง 100 บาท
197. นายสุวิทย์ จันทร์นิยม 100 บาท
198. นายประเสริฐชัย อิสริยะรังสรรค์ 100 บาท
199. นส.ธาณีวรรณ ภาคกายี และครอบครัว 100 บาท
200. นส.บุญยรัตน์ บุญสืบสุวรรณ 100 บาท
201. นส.บุษยา แสงสว่าง 300 บาท
202. เพื่อนๆคุณธีระ แพ่งนคร 400 บาท
203. คุณชาญชัย เอี่ยมมณีวงศ์ 100 บาท
204. คุณภิญญู ธนเขมณัฐ 500 บาท
205. คุณสิปปวิชญ์ ศรีสุทัศน์ และคุณน้ำฝน สองศรี 500 บาท
206. นายบุญเชิด ชิตนวคุณ รพ.หนองไผ่ 500 บาท
207. คุณแสงเดือน ศุภอุดร 10,000 บาท (ถวายที่หลวงพ่อ 5,000 บาท)
208. คุณศักดิ์ชัย เรืองเพชร 5,000 บาท (ถวายที่หลวงพ่อ)
209. คุณอนันต์ ตั้งธาราวิวัฒน์ และญาติธรรม 20 ท่าน  21,800 บาท (ถวายที่หลวงพ่อ)
210. คุณพรเทพ บารมีรัตนชัย  500 บาท
211. คุณปรียานุช ไชยเชษฐ์  500 บาท
212. คุณศรุต จันทสกุลเดชา และครอบครัว  46,099 บาท
.............................................................................
213. กองกฐินเพื่อสร้างพระบรมเจดีย์พุทธนิมิต โดยคุณลุงบุญส่ง ทิมพิทักษ์คุณสมบูรณ์ บุพกรการ และครอบครัว 291,924 บาท
.............................................................................
214. คุณเยาวลักษณ์ ขยันงานและครอบครัว  2,000 บาท
215. คุณปิยะวุฒิ นวลประเสริฐ และครอบครัว  100 บาท
216. คุณวุฒิชัย ฉลาดกลาง (ช่างแป๊ะ)  5,000 บาท
217. คุณเมย์ (Chilapha)  999 บาท
218. คุณสุรีรัตน์ อิทธิกมลเลิศ  1,000 บาท
219. คุณอารีย์นุช อิทธิกมลเลิศ  1,000 บาท
220. คุณเขมณัฏฐ์ อิทธิกมลเลิศ  100 บาท
221. คุณคุณากร อิทธิกมลเลิศ  250 บาท
222. คุณอรวรรณ อิทธิกมลเลิศ  250 บาท
223. คุณณทษา อินทรมณี  250 บาท
224. คุณกนกพร มังคละภาณุพงศ์  200 บาท
225. ว่าที่ ร.ต.สิทธิชัย ภูมิภาค และครอบครัว 5,000 บาท
226. ครอบครัวจีนคง  1,000 บาท
227. คุณแม่วิภา สถาปัตย์พัฒนา และ ดร.สุนีรัตน์ วัฒนวิมลากูล 15,000 บาท (ถวายที่หลวงพ่อ)
228. อาจารย์เรมี มาโนดิเอร์ 5,000 บาท (ถวายที่หลวงพ่อ)
229. คุณมนูญ วงศ์โกศลเชษฐ์  5,000 บาท (ถวายที่หลวงพ่อ)
230. คุณมนัส พิรักษา ครอบครัว และญาติธรรม 5,000 บาท
231. หลวงพี่อ้น  2,000 บาท
232. คุณธนาวรรณ ริยะกุล 2,000 บาท
233. ญาติธรรมจากจังหวัดศีรษะเกษ  10,000 บาท
234. คุณภูวดล ศูนย์จันทร์ และครอบครัว 1,000 บาท
235. คุณสุนารี ตั้งธาราวิวัฒน์ และพลภัทร ตั้งธาราวิวัฒน์ 1,000 บาท
236. คุณชัยวัฒน์ เคหะลุน  100 บาท
237. คุณจะเด็จ  1,000 บาท
238. คุณภาณุ กาบสลับ และคุณอรุณ ยศรุ่งเรือง  10,000 บาท
239. ไม่ทราบนาม  2,000 บาท
240. ไม่ทราบนาม 100 บาท
241. นางถนอมจิต กัญวิมลนางณัฐรัฐอร เกิดมีนายสุทธิพจน์ รุกขชาติ และครอบครัว  500 บาท
242. นายกันตินันท์ จิตเลขานางสายพิณ ทองจันทร์ดช.ณัชณนนท์ จิตเลขา และ ดช.ณัทณพงศ์ จิตเลขา  999.99 บาท
243. คุณเอนก  5,000 บาท
244. คุณอินทกะ พิริยะกุล  10,000 บาท
245. นายธรากุลโรจน์ - นางฐิรญานนท์ - ดญ.ธันยาสินี เกิดมี  1,000 บาท
246. นางลัดดาพร สาเมฆ  200 บาท
247. คุณกิ่งแก้ว วิไลวัลย์  3,000 บาท
248. ในนามคุณพ่อแสวง เจริญพร้อม  500 บาท
249. คุณสุเมธ ลครพลคุณอัครเดช และ ดช.บัญญวัต ลครพล 300 บาท
250. ดช.จิตรคุปร์ พรวิเศษศิริกุล 1,000 บาท
251. คุณคมสันติ ศรีวงค์จันทร์ และศศิประภา ผางพันธ์  1,000 บาท
252. คุณสามารถ - นางกัลยา ภูมิดา  519 บาท
253. คุณพลภัทร ตั้งธาราวิวัฒน์ และครอบครัว  1,000 บาท
254. คุณมโน ซอศรีสาคร และครอบครัว  2,000 บาท
255. คุณวิมลรัตน์ โรจนาพงษ์ และครอบครัว  2,000 บาท
256. ครอบครัวสุธีวีระขจร  2,000 บาท
257. ครอบครัวคุณแม่เกียว เลิศรุ่งวิเชียร  96,000 บาท (ถวายที่หลวงพ่อ)
258. คุณธานินทร์-นางสัจจพร-ด.ญ.ธันย์ธรณ์ จิตต์พูลกุศล 1,000 บาท
259. คุณผ่องพรรณ สาลิสี  200 บาท
260. นส.นิตยา เพิ่มพูล  1,000 บาท
261. คุณพ่อสหัสน์-คุณแม่อำไพ คีรีรัตน์ และ ผศ.ชยการ คีรีรัตน์ 500 บาท
262. ผศ.ดร.เสริมศิริ อัครพุฒิพันธ์  2,000 บาท
263. คุณธวัชชัย นิรมิตศรีชัย และครอบครัว 3,000.03 บาท
264. คุณจินตนา-คุณคณิศร บัวคำ และครอบครัว  13,200 บาท (ถวายที่หลวงพ่อ)
265. Bruno Louis Valentino และคุณพวงพยอม ชาเก้น  1,800 บาท (ถวายที่หลวงพ่อ)
266. คุณหัตถยา บุรินรัมย์  200 บาท (ถวายที่หลวงพ่อ)
267. คุณลักษมี ไพรพฤษานุรักษ์ และคุณวาสนา แซ่ลิ้ม  1,260 บาท (ถวายที่หลวงพ่อ)
268. คุณฤดีวรรณ ผาสุขคุณสินชัย แก่นภักดี และครอบครัว 2,000 บาท (ถวายที่หลวงพ่อ)
269. คุณบรรลือศักดิ์ ใจครองแก้ว  300 บาท
270. คุณณปภาฉัตฐ์ กล่ำวงษ์  2,000 บาท
271. คุณพงษ์พันธ์-คุณธนวรรณ-คุณศุภกฤต สุวรรณรอด และครอบครัว 1,999.99 บาท
272. ร.อ.วิชะยตม์ เดชาอนันตทรัพย์  1,000 บาท
273. คุณพุฒิพัฒน์ นิธิธรณ์พรกุล  1,000 บาท
274. คุณพ่อเจริญฤทธิ์-คุณแม่ทองเหลือง อุมรินทร์คุณจารุพร-ด.ช.ภาคิน อุมรินทร์  500 บาท
275. คุณปรียานุช ไชยเชรษฐ์  500 บาท
276. คุณพลัฏฐ์ อนันต์โชคปฐมา และครอบครัว 1,000 บาท
277. คุณณัฏฐ์ชุดา กิตติรัฐพสินี และครอบครัว  500 บาท
278. พระธนินทร อภิญาโน  3,000 บาท
279. นายสราวุฒิ-ร.ต.อ.หญิง จินตนา อุตมะ 1,000 บาท (ถวายที่หลวงพ่อ)
280. คุณนิโคลาส-คุณสิริกานต์ แอนโทนี่  1,000 บาท
281. คุณพลอยน้ำเพชร เศรษฐบริบูรณ์กุล และครอบครัวคุณศิริวีญ์รดา เมธีประภาพร และครอบครัวคุณฤพร ฤทธิโรจน์ และครอบครัว  1,000 บาท (ถวายที่หลวงพ่อ)
282. น.ส.นาตญา สาลิสี  200 บาท
.......................................................
283. คณะผ้าป่า โดยคุณอภิเสฐ บุญพวง และญาติธรรมจากจังหวัดชลบุรี  104,743 บาท (ถวายที่หลวงพ่อ)
.......................................................
284. คุณวัฒนา หาไชย  500 บาท
285. คุณสุพจน์ วัฒนะศาสน์กุล และครอบครัว  1,000 บาท
286. คุณธนัยนันท์ นิธิธรณ์พรกุล  1,000 บาท
287. คุณนพดล ธนวงค์ประเสริฐ  10,000 บาท
288. ครอบครัวลูกหลาน แม่วรรณา ร่มแก้ว  480 บาท
289. แม่กังฟู&ภูผา  1,000 บาท
290. คุณรักษ์ รักไทยดี  10,000 บาท
291. ดญ.วรีย์ภรณ์ สุวรรณฤทธิ์ปทุม ไทยใหม่ และครอบครัว 500 บาท
292. นางกัลยณัฎฐ์ สว่างเดือน  200 บาท
293. พระปิโยรส คณาวุฒิกุล และครอบครัว  500 บาท
294. นางพยับ ทรงทับทิม และนายพเยาว ทรงทับทิม 2,000 บาท
295. นายไกรย์ ดีหมื่นไวย์ และครอบครัว  10,000 บาท
296. คุณวัฒนา หาไชย  500 บาท
297. คุณภคพล พงษ์สุระคุณสุจิตรา บึงไกร และครอบครัว 2,000 บาท (ถวายที่หลวงพ่อ)
298. คุณอภิเสฐ บุญพวง และครอบครัว 3,000 บาท
299. คุณสมหมาย สายแก้ว  1,000 บาท
300. อ.สาม ศรีสุโร อุทิศแด่ รศ.ดร.วิโรฒ ศรีสุโร 1,000 บาท (ถวายที่หลวงพ่อ)
301. คุณพิฐจักษณ์ เปี่ยมทิพย์มนัส 2,070 บาท
302. คุณลือชัย วงษ์สุวรรณ  1,000 บาท
303. คุณราชันย์ ชมภูหลวง 500 บาท (ถวายที่หลวงพ่อ)
304. คุณอภิวัชร์ เมธาสวัสดิ์  500 บาท
305. คุณสมหวัง ก้อนกงไกวและครอบครัว 500 บาท (ถวายที่หลวงพ่อ)
306. คุณเกริกพันธุ์ ติวิทย์ศิริกุล  2,000 บาท
307. คุณสมพงษ์ วงเวียน 500 บาท
308. คุณอุไร-คุณสำราญ รังสิภัทร์นพ.ธรรม์พงษ์-ดร.สาวิตรี รังสิภัทร์ดช.เพขรเอก-ดญ.เพชรงาม-ดช.เพชรยอด-ดญ.เพชรสมุทร รังสิภัทร์คุณปรมา อิงคะวัตคุณหทัยชนก อิ่มจิตร์พลเอกนิพัทธ์ ทองเล็ก รวม  10,000 บาท
309. ท่านท้าวเวสสุวรรณ และท้าวหิรัญพนาสูฬ(ฮู) 5,000 บาท
310. เทพยดาประจำตัวเทวดาและตายายที่ดูแลปกป้องที่ดิน-ที่อยู่อาศัยบ้านเรือน  5,000 บาท
311. นายสุวิทย์ สุวรรณสิงห์ - นส.นันทภรณ์ กรณ์ศิลป์ชัยชาญ 300 บาท
312. จ.ส.อ.เอนก - นส.กัญญาณัฐน์ กุลชา 300 บาท
313. นายธานินทร์ - นางสัจจพร - ดญ.ธัณย์ธรณ์ จิตต์พูลกุศล และ Double S Diagnostics Co.,Ltd.  1,000 บาท
314. คุณแม่เป็ง ก๋องคำ  1,000 บาท
315. ปลัดจุ๋ม (บุญเหลือ ผาสุขสม) 40,000 บาท (ถวายที่หลวงพ่อ)
316 คุณเล็ก ไร่พิมาย  60,000 บาท (ถวายที่หลวงพ่อ)
317. คุณชุติมา  1,000 บาท
318. คุณจิลาภา ชศรี  300 บาท
319. คุณยายวิภา สถาปัตย์พัฒนาและครอบครัว 5,000 บาท (ถวายที่หลวงพ่อ)
320. ครอบครัวคุณญี้ (แม่เกียว เลิศรุ่งวิเชียร) 20,000 บาท (ถวายที่หลวงพ่อ)
321. ญาติธรรมชาวกรุงเทพฯถวายที่ชมรมโพธิธรรม 1,000 บาท
322. คุณธนัท หว่อง  1,000 บาท
323. คุณวิรัตน์ สว่างเดือน  200 บาท
324. คุณสมหมาย ชัยรัตนวิจิตร และรอบครัว 1,200 บาท (ถวายที่หลวงพ่อ)
325. นพ.วิบูลย์ กมลพรวิจิตร และครอบครัว 22,000 บาท (ถวายที่หลวงพ่อ)
326. คุณณัชษัณ พงศ์ธนัช 500 บาท
327. ท่านปิโยรส  500 บาท
328. คุณใบ 100 บาท
329. นางพยับ ทรงทับทิม  2,000 บาท
330. ครูป้อย  2,000 บาท
331. พ.อ.(พ)สมยศ นิ่มอนงค์ และครอบครัว 2,000 บาท
332. คุณศักดิ์ดา โชตะยากฤต  2,000 บาท
333. นายธวัชชัย-นางนิตยา-นายธนดล บุญมา  1,000 บาท
334. คุณ Wipar  100 บาท
335. คุณ Linda  100 บาท
336. คุณจุ๋ม (Pimpaporn)  500 บาท
337. น.ส.ภัทรนันท์ ศิริจันทร์ และ น.ส.ศรุติญา ธันยาธนภัทร 1,000 บาท
338. นายภาสวัฒน์ พรโชคอนันตชัย  3,000 บาท
339. คุณ HARUMIJ collagen(K.AU)  250 บาท
340. ท่าน PIYOROS  500 บาท
341. คุณปรียานุช ไชยเชษฐ์  500 บาท
342. นพ.วราวุธ วุฒิพันธุ์-นส.ดวงสมร คุณยศยิ่ง  1,000 บาท
343. นายรัชตา บุญชูชีพ  500 บาท
344. น.ส.จรรยา เมธานุ.....  2,000 บาท
345. นายปริญญา ทองนันไชย  1,000 บาท
346. คุณสมชาย ดีวรกิจ  100,000 บาท
347. คุณสุภัทรา ดีวรกิจ  100,000 บาท
348. คุณวราวุฒิ ตันติวรวงศ์  10,000 บาท
349. พ.ท.สมร   10,000 บาท (ถวายที่หลวงพ่อ)
350. กลุ่มสะพานบุญ  1,800 บาท
351. คุณแม่มุ่ยเช็ง แซ่ตัง และคุณสุพกิจ สุขีวัฒนมงคล 400 บาท
352. นายวิกร-นางอรญา คณาพรชัย และครอบครัว  1,000 บาท
353. นายจักรพรรดิ พรวิเศษศิริกุลและครอบครัว 1,000 บาท
354. คุณภัทรพล สาลีสี  300 บาท
355. พ.อ.สมยศ(พ)-อ.อรอนงค์-พ.ญ.ปภิศา-ภ.ญ.ปราณิศา นิ่มอนงค์   3,000 บาท
356. ร.ต.สมภพ-นางสมบุญ ทองมีสิทธิ์ พร้อมลูกหลานและครอบครัว และพระศศิหริรักษ์(ทองมีสิทธิ์) ปสาทิโก  2,000 บาท
357. ไม่ประสงค์ออกนาม  1,000 บาท
358. คุณจ๊อด คุณใบ และคุณแม่  3,000 บาท
359. คุณป้าลินดา วงษ์พินิจ  500 บาท
360. อ.สมหมาย ชัยรัตนวิจิตร และครอบครัว 2,000 บาท (ถวายที่หลวงพ่อ)
361. คุณมโน ซอศรีสาคร และครอบครัว 1,000 บาท
362. ร.ต.ต.บูรณ์พิภพ เชาว์วิวัฒน์ และครอบครัว 3,000 บาท
363. นางพยับ ทรงทับทิม  2,000 บาท
364. คุณศักดิ์ชาย แสวงกิจ และญาติธรรม 5,000 บาท
365. คุณสมหมาย สายแก้ว 1,000 บาท
366. คุณวัฒนา หาไชย  500 บาท
367. ครอบครัวคุณโกสม โลนะลุ  500 บาท
368. คุณนพดล-คุณจอมใจ ขำรักษา  17,600 บาท
369. ไม่ประสงค์ออกนาม  1,500 บาท
370. คุณณัฐพล ต่อทรัพย์สิน  980 บาท
371. คุณอธิโรจน์ (ATHIROCH CHIRACHOKRUASRI) 1,000 บาท
372. คุณคณิต บุญนำ  2,300 บาท
373. ไม่ประสงค์ออกนาม  180 บาท
374. คุณไพบูลย์ ธาราสุข  1,000 บาท
375. คุณเพ็ญศรี สุดทิม  300 บาท
376. คุณชาลินี เงาศรี  100 บาท
377. คุณวิษณุ สีดาพล  500 บาท
378. คุณพัลลภา-คุณนิธิโรจน์ ชัยกิจวัฒนะ  5,000 บาท
379. ดช.จิตรคุปต์ พรวิเศษศิริกุล  2,000 บาท
380. แม่กังฟูแลพภูผา  1,000 บาท
381. นส.วิรัลพัชร สิงห์มีศรี และครอบครัว  500 บาท
382. นส.ปรียานุช ไชยเชษฐ์ และครอบครัว  200 บาท
383. คุณสุนิสา คงสังข์ และคุณฑีรณัตฐ์ นาคพิทักษ์ 1,000 บาท
384. คุณผ่องพรรณ สาลีสี  300 บาท
385. คุณคุณาภรณ์ วิภาตวัลลิ  10,000 บาท
386. คุณเล็ก นครพนม  500 บาท
387. คุณวัฒนา หาไชย  500 บาท
388. คุณธนวรัท ธรรมะ และครอบครัวนางเจริญ เมืองสอง  500 บาท
389. คุณอดุลย์ แจงทนงค์  200 บาท
390. คุณแม่พยับ ทรงทับทิม และครอบครัว  20,000 บาท
391. คุณสิริรัตน์ อัศวจารุวรรณ  2,000 บาท
392. ไม่ทราบนาม  50 บาท
393. คุณแม่ปราณี เหมะทัพพะ  500 บาท
394. คุณวิษณุ มุ่งตุลารักษ์  100 บาท
395. คุณยุวดี เทียนมาศ  500 บาท
396. คุณสมนี ปัทมพรหม  1,000 บาท
397. คุณสิรภพ เจียมสกุล  500 บาท
398. คุณเพชรจ๋า สิงห์คำ  200 บาท
399. ไม่ทราบนาม  1,000 บาท
400. คุณสปันนา โชคชัยธนพร  5,000 บาท
401. คุณพิฐจักษณ์ เปี่ยมทิพย์มนัส  2,070 บาท
402. คุณนิธิวิทย์ เกียรติสยมภู และครอบครัว  800 บาท
403. คุณภัทรพล สาลีสี  300 บาท
404. คุณปราบ บุญนิธิรัตนพงษ์  600 บาท
405. คุณพเยาว์ ทรงทับทิม  1,000 บาท
406. คุณพยับ ทรงทับทิม และครอบครัว  2,000 บาท
407. คุณวัฒนา หาไชย  500 บาท
408. คณะกองทานบารมี  1,009 บาท
409. คุณวรรษกา-คุณสิทธิชัย พรรณอภัยพงศ์ และคุณปัทม์สิริ พงศ์วิวัฒนา 1,100 บาท
410. นายศิริชัย กัลยาณรัตน์  1,500 บาท
411. นางทองเกลียว รัตนมณีฉัตร  3,000 บาท
412. นางศุภวรรณ ศิริพิชัยพรหม  2,000 บาท
413. นายสมชัย-นางบุญรัตน์-นายชัยรตน์ ทาเขี่ยง และนายธีรพล พงษ์สวัสดิ์  1,000 บาท
414. นายวิสิทธิ์ พันธ์คำ และครอบครัว  1,000 บาท
415. อ.เรวดี หมวดดารักษ์  800 บาท
416. อ.ภาวิศา (มรภ.อุดรธานี)  100 บาท
417. อ.มณีญา (มรภ.อุดรธานี)  100 บาท
418. นส.จิราพรรณ เพิ่มเพ็งนส.ทิพอาภา มเหศักดิ์ และครอบครัว 100 บาท
419. นส.ปนัดดา สุดสำเนียง และครอบครัว  100 บาท
420. นายบุญชัย พรเทพ  300 บาท
421. คุณบุศศกรฐิ์ นิยมทรัพย์  100 บาท
422. ด.ต.ศุภณัฏฐ์ วาดวงษ์ศรีภู และครอบครัว  1,080 บาท
423. คุณผ่องพรรณ สาลีสี  300 บาท
424. นส.ชาริสา สีหามาตย์และครอบครัวนายสุวิทย์ พูนศิริ และครอบครัว 200 บาท
425. คุณพวงเพชร ต่อโชติ  10,000 บาท (ถวายที่หลวงพ่อ)
426. นส.จุฬิดา และคุณพนิชกิจ  500 บาท
427. คุณอภิวัชร์  200 บาท
428. คุณวิสุวัฒน์  300 บาท
429. คุณชัยสิทธิ์ พุทธขิโต  100 บาท
430. นายวิญญู ประทุม และครอบครัว 9,000 บาท
431. ดช.จิตรคุปตป์ พรวิเศษศิริกุล  2,000 บาท
432. นส.หนึ่งฤทัย จอมทัน และครอบครัว  200 บาท
433. คุณนพพล ธนวงค์ประเสริฐ  500 บาท
434. คุณมานา พัฒนจักร์  200 บาท
435. คุณวิไลวรรณ จงตระการสมบัติ  100 บาท
436. คุณแม่จริยา เกษมทรัพย์  100 บาท
437. คุณอารีพันธ์ เกษมทรัพย์  100 บาท
438. คุณอารยา เกษมทรัพย์  100 บาท
439. คุณสุจิต เกษมทรัพย์  100 บาท
440. เกษมทรัพย์สายคุณตาวิชัย  100 บาท
441. สัจจวาณิชย์สายก๋งทวดก๊กเม๊ง  100 บาท
442. เทพที่ปกปักรักษา  100 บาท
443. ดร.ปลายมาศ ขุนภักดี  1,000 บาท
444. คุณวัฒนา หาไชย  500 บาท
445. นายพรชัย - นางสุภาพร - นายอนุกูล กันย์วุฒินนท์ 500 บาท
446. นางโฉมนิภา อุดมสินกุล และแม่วันเพ็ญ ศรีสวัสดิ์ 500 บาท
447. นส.บงกช ภูษาธร  300 บาท
448. นส.ศธร โชติสุขรัตน์  500 บาท
449. นางจารุมน - นายอนุชัย - นางปิยะหทัย - นส.ธรรญธร อัชญาวัฒน์  1,000 บาท
450. คุณไพศาล จันทร์เปรียง  200 บาท
451. นายสุดสาคร โคตรเสนา และ นส.สุนันทา ไม้กร่าง 500 บาท
452. คุณศุลีพร  1,000 บาท
453. คุณมนัสนันท์พัช - คุณณัชษัณ พงศ์ธนัช  2,000 บาท
454. คุณวิทยา อรุณศักดิ์ และครอบครัว  500 บาท
455. คุณกนกวรรณ สวามิตร์  300 บาท
456. คุณพิมพาพร มามาก และครอบครัว  500 บาท
457. คุณจันทรชา เมธานุวงศ์  2,000 บาท
458. คุณสมนี ปัทมพรหม  1,000 บาท
459. คุณ Tuukta  1,000 บาท
460. คุณพิฐจักษณ์ เปี่ยมทิพย์มนัส  2,070 บาท
461. รศ.กาญจนา ตันสุวรรณรัตน์  1,000 บาท
462. คุณกาก้า ลูกเรือพญานาค  300 บาท
463. คุณสุรพงศ์ แสงทับทิม และคณะญาติธรรม  1,000 บาท
464. คุณวัฒนา หาไชย  500 บาท
465. นายนิธิวิทย์ เกียรติสยมภู และครอบครัว  1,559 บาท
466. คุณวรินทร์ธร ธราณิชอภิวิชญ์  2,000 บาท
467. พระประเสริฐสิทธิ์ จกฺกวโร  2,000 บาท
468. ตำรวจโก  20,000 บาท
469. นายชุติวัติ นิติวัฒนานนท์ และครอบครัว  1,000 บาท
470. คุณชลิตา ตันตยานนท์  1,000 บาท
471. คุณภาวิณี ปุญกล้า  1,000 บาท
472. คุณพิมพ์ชนก อาราคาวา  500 บาท
473. คุณสุทธารัตน์ ชัยจันทร์  300 บาท
474. คุณสมบัติ เพ็งพล  500 บาท
475. คุณอัษฎา คุณวุฒิ  5,000 บาท
476. คุณลักขณา วิริยะพาณิชย์  100 บาท
477. นายกฤษ อวบสันเทียะ  500 บาท
478. อุทิศแด่นายหนูกุล ปัญญารัมย์ และเจ้ากรรมนายเวร เทวดาที่คุ้มครอง 1,000 บาท
479. นายทศพร พรพุทธานนท์  200 บาท
480. คุณจารุจุณ - ดช.พุฒินันท์ พัชรพุฒิธาดา 200 บาท
481. คุณจาตุรงค์ คงทะ  100 บาท
482. นายวัชรพล แวงวรรณ  100 บาท
483. คุณชนมณี ทรงลักษณ์  500 บาท
484. คุณสุนทรีย์ ปรีรอด และครอบครัว 200 บาท
485. นายเส็ง ทาทอง  100 บาท
486. นายสงวน ทาทอง  100 บาท
487. นายศิลป์ ทาทอง  100 บาท
488. นส.นภัทร ประเสริฐกุล และนางณัฐพร ซีมอน  400 บาท
489. คุณวิวัชร์ พจน์พิ้ง อุทิศแด่บิดามารดา  500 บาท
490. คุณจริยา อ่อนสระ  100 บาท
491. คุณกาญจนา ฉนานุกูล  100 บาท
492. คุณชมพูนุช แสงพานิชย์ และครอบครัว 1,000 บาท
493. คุณสายัณห์ ซาตะนัย และเพื่อน  1,000 บาท
494. ในนามคุณพ่อปัญญา แสนอยู่  5,000 บาท
495. คุณดารินทร์ แม็คเคียแนน  200 บาท
496. คุณยศกร คันธาวัฒน์  1,000 บาท
497. ร.ต.พีระพิทักษ์ วณิชกุลธวัช และครอบครัว 500 บาท
498. คุณอธิโรจน์ จิราโชคเรืองศรี  900 บาท
499. คุณพิฐจักษณ์ เปี่ยมทิพย์มนัส  2,070 บาท
500. ดช.จิตรคุปตป์ พรวิเศษศิริกุล  1,000 บาท
501. นายอนิรุทธิ์ - นางจุฑาทิพย์ - ดช.ภานุรุจ - ดญ.กานต์สินี มารอด 200 บาท
502. คุณทัศนีย์ เปรียบจันทึก 200 บาท
503. คุณวุฒิพงศ์ วีระกุล  500 บาท
504. คุณสุพรรณิการ์ ไตรธิเลน  500 บาท
505. คุณธารไพลิน เทพฉิม และครอบครัว 1,000 บาท
506. ดช.ภูรินันต์ พึ่งภพ  1,000 บาท
507. ไม่ทราบนาม  1,000 บาท
508. คุณปุญชรัศมิ์ มงคล  500 บาท
509. คณะไม่ประสงค์ออกนาม  2,000 บาท
510. คุณวัฒนา หาไชย  500 บาท
511. คุณหมอณัฐพล  100 บาท
512. คุณพีระพล ไก่งาม  500 บาท
513. คุณ Mod Worawan Treelogeswattana  1,000 บาท
514. คุณวรพจน์ ประเสริฐผล และครอบครัว  2,000 บาท
515. ศาสตราจารย์พิเศษ อารี สุทธิพันธุ์  1,000 บาท
516. ไม่ประสงค์ออกนาม  1,111 บาท
517. ไม่ประสงค์ออกนาม  600 บาท
518. คุณคงศักดิ์ ดอกบัว  1,000 บาท
519. คุณลัดดา สุนทโรทัย  1,000 บาท
520. คุณชุนเฮียะ แซ่ซิ้ม  500 บาท
521. คุณปภาดา  1,000 บาท
.............................................................................
522. คณะผ้าป่าจาก รพ.บีเอ็นเอช และ รพ.สมิติเวช กรุงเทพฯ 382,529 บาท
.............................................................................
523. นางนงลักษณ์ บำรุงศรี และครอบครัว  500 บาท
524. นายชุติวัติ นิติวัฒนานนท์ บิดามารดาและเจ้ากรรมนายเวร 1,000 บาท
525. คุณธีรวัฒน์ โชติเกียรติ  1,000 บาท
526. คุณสุพจน์-จันทรัศม์-กชมณ-นิธิโรจน์ นาคะวรรณศักดิ์ 500 บาท
527. คุณวิภาศรี เลิศพงศ์ภาคภูมิ และครอบครัว 200 บาท
528. คุณสุนทรีย์ ปรีรอด และครอบครัว  200 บาท
529. คุณ Ratchanida Siriburom  300 บาท
530. คุณอมรเทพ เจริญพร้อม อุทิศแด่พ่อแสวง เจริญพร้อม 1,000 บาท
531. คุณวัฒนา หาไชย  500 บาท
532. คุณสุพจน์-จันทรัศม์-กชมณ-นิธิโรจน์ นาคะวรรณศักดิ์ 500 บาท
533. คุณยุทธ อุดรธานี  300 บาท
534. คุณภัทรพล สาลีสี  300 บาท
535. คุณไชยวัฒน์ ต้นสกุลพร 509 บาท
536. ครูร่วมชาติ นัยนา และครอบครัว  1,000 บาท
537. แม่จันทร์คำ วงศ์จักรแก้ว  500 บาท
538. อุบาสิกาสำรวย ไตรแก้ว  5,000 บาท
539. คุณสมภัทร โพธิทัต 300 บาท
540. คุณฤทธิชัย พิศแข 500 บาท
541. พ.อ.(พ)สมยศ - อ.อรอนงค์ - พ.ญ.ปภิศา - ภ.ญ.ปราณิศา นิ่มอนงค์ 5,000 บาท
542. คุณอนิตา ทรงจินดา 280 บาท
543. คุณสัจจา หมายเคียงกลาง 5,000 บาท
544. คุณผ่องพรรณ สาลีสี 300 บาท
545. คุณบุญนิสา บุญสิทธิ์ และครอบครัว 300 บาท
546. คุณกาก้า เรือนพญานาค 200 บาท
547. คุณวัฒนา หาไชย 500 บาท
548. คุณสมโพชน์ อุ่นแก้ว 100 บาท
549. คุณมโน - สุขใจ - ปริญญ์ ซอศรีสาคร 2,000 บาท
550. คุณพัฒนิพนธ์ เหมบรรณดิษฐ์ 500 บาท
551. คุณอมราลักษณ์ เหมบรรณดิษฐ์ 500 บาท
552. คุณสร้อยสุดา บุญมา 500 บาท
553. คุณ Seree Serirom 1,000 บาท
554. คุณคงศักดิ์ ดอกบัว 1,000 บาท
555. นายถนอม - นางแต๋ว - นายบุญเลิศ - นางวิมลรัตน์ บ้านหลุ่งตะเคียน 10,199 บาท
556. คุณคมสันติ ศรีวงค์จันทร์ และ ศศิประภา ผางพันธ์ 500 บาท
557. พระธนินทร อภิญาโณ 3,000 บาท
558. นายจักรกฤษณ์ มูลเทพ และ นส.อัมพร บุญทะนันท์ 1,500 บาท
559. คุณกรกนก ชโลพันธ์ นายก อบต.สีคิ้ว นครราชสีมา 10,000 บาท
560. คุณวันเพ็ญ ตันติกฤตยา และคุณสายฝน อาธาน 1,000 บาท
561. คุณอิทธิพล 500 บาท
562. นายสุดท้าย - นางบุญเพ็ญ คล่องแคล่ว และครอบครัว 500 บาท
563. ร.ต.ท.นัญฏกานต์ เล็กสุทธิ์ และครอบครัว 2,000 บาท
564. คุณมานูญ วิถีผล และครอบครัว 3,500 บาท
565. สาวภูไทมิหลายเจ๋อ เด้อจ๋า 1,000 บาท
566. นส.ณัชชาณัณน์ วงษ์มา - นายธภัทร ชัยยศชลธร - ดช.รณกฤต ชัยยศชลธร 400 บาท
567. คุณพัลลภา - คุณนิธิโรจน์ ชัยกิจวัฒนะ 2,000 บาท
568. คุณวัฒนา หาไชย 500 บาท
569. คุณสมโพชน์ อุ่นแก้ว 100 บาท
570. พระวรวุฒิ และญาติธรรม 1,000 บาท
...............................................................
571. คุณวรศักดิ์ เจียม  500 บาท
572. คุณวัฒนา ประสิทธิ์ผล 500 บาท
573. คุณนันทวรรณ หวง 500 บาท
574. คุณเดชอดุลย์-นางศรีสะอางค์ บุญมา และครอบครัว 200 บาท
575. ดช.พบธรรม มีทอง และครอบครัว 100 บาท
576. อ.ธรรมรัตน์ นาคจรัส 1,000 บาท
577. คุณทัศนันท์ คุณากรธำรง และครอบครัว 3,000 บาท
578. คุณฤทธิชัย พิศแข 300 บาท
579. คุณวิชัย หรูรักวิทย์ 999.99 บาท
580. คุณประทีป โกยสกุล 500 บาท
581. คุณณภัทร ศิริภิญโญกฤต และกองทุนบุญรวมนิพพานัง 108 บาท
582. คุณสุขุม เดชะวงศ์สุวรรณ 1,000 บาท
583. คุณเสาวลักษณ์ อ่อนสกุล 500 บาท
584. นายสันทัด-นางอรพิน-นายชาลา-นส.สุชาดา อนุสุริยา 1,300 บาท
585. นายสุวกันต์ ศรีทองลัทธิกุล 1,000 บาท
586. คุณเอื้อมพร คำแก่นแก้ว 500 บาท
587. คุณประกิจ จิระนคร 500 บาท
588. คุณคมกริช สินสวัสดิ์ 500 บาท
589. นายวัฒนา หาไชย 500 บาท
590. นายจักรพงษ์ มิ่งแม้น 500 บาท
591. คุณปัญญา 1,000 บาท
592. คุณภาวนา มุขพรหม 300 บาท
593. คุณดวงกมล 1,000 บาท
594. คุณสุภร 500 บาท
595. อ.สาคร ศรีเรือง 2,000 บาท
596. คุณพัลลภา ชัยกิจวัฒนะ และครอบครัว 2,000 บาท
597. คุณสำเริง บุปผเวส และครอบครัว 300 บาท
598. คุณวชิรา ธรรมชัย 500 บาท
599. คุณพิมพ์ทอง สืบหล้า 700 บาท
600. คุณณัฐพัชร ไหมทอง 1,000 บาท
601. คุณสุนันทา ด่านเรือ 800 บาท
602. คุณวารินทร์ มังคะลัง 10,000 บาท
603. ไม่ทราบนาม 300 บาท
604. คุณแม่อนงค์ บุตรน้ำเพชร และลูกหลาน 500 บาท
605. นางสมบุญ ทองเสรี และ นส.ณิชากร พิศแข 200 บาท
606. ไม่ทราบนาม 500 บาท
607. คุณธนวัฒน์ 80 บาท
608. พ.อ.ประมวล มธุรส และครอบครัว 5,000 บาท
609. คุณสีนะและคุณสุมนา 100 บาท
610. ร.ต.ท.เขมรัชท์ มีเขียว 100 บาท
611. คุณสิริภา พานุทัต 800 บาท
612. คุณศักดิโชติ พานุทัต 100 บาท
613. คุณวนชนะ พานุทัต 100 บาท
614. คุณสุภัสสร พานุทัต 100 บาท
................................................................
☀️  รวมยอดทั้งสิ้น  2,931,394 บาท

อนึ่ง... ค่าใช้จ่ายที่ได้ชำระค่าก่อสร้างไปแล้ว
1. ค่าก่อสร้างฐานรากเสร็จแล้ว 500,000 บาท 
2. ค่าก่อสร้างคานและเสาปูน 413,580 บาท
3. จ่ายค่ารับเหมาช่างหินทราย สิบสองงวดรวม 2,900,000 บาท (ค่าเหมาช่างหิน 5,000,000 บาท)
....รวมยอดจ่ายไปแล้ว 3,813,580 บาท
☀️ ยังคงเหลือค้างชำระค่าช่างหินอีก 2,100,000 บาท ☀️

(ส่วนเกินจากรายรับยอดบริจาคมีผู้ถวายที่หลวงพ่อ)

☀️ หมายเหตุ... รายนามผู้บริจาคจะพิมพ์เพิ่มต่อท้ายนี้ไปเรื่อยๆ โปรดติดตามเป็นระยะๆครับ และจะรับบริจาคไปเรื่อยๆ จนกว่าจะแล้วเสร็จ และหากตกหล่นรายนามผู้ใด (ส่วนถวายที่หลวงพ่ออาจไม่ทราบนามและจำนวนเงิน) ต้องขออภัยและโปรดแจ้งมาที่ ดร.นนต์ อีกครั้ง หรือหากไม่แจ้งมา เงินนั้นก็จะไม่สูญหายไปไหน จะยังอยู่ในบัญชีบุญนี้ทั้งหมด และได้รับอานิสงส์เสมอเหมือนกันครับ


ขอผลานิสงส์ทั้งหลายที่ท่านได้กระทำในครั้งนี้ และผลานิสงส์ทั้งหลายที่ผมได้บำเพ็ญเพียรมาตั้งแต่ต้นธาตุ อดีตชาติและปัจจุบัน จงเป็นปัจจัยเกื้อหนุนให้ท่านและครอบครัว จงมีแต่ความสุขความเจริญ สงบร่มเย็น มั่งมีศรีสุข อายุมั่นขวัญยืน แลสว่างไสวทั้งทางโลกและทางธรรม จนกว่าจะถึงที่สุดแห่งธรรมทุกท่านเทอญ


ขอเจริญในธรรม

ดร.นนต์
29 มีนาคม 2559

แผนที่เดินทางไปวัดโคกปราสาท