ยินดีต้อนรับสู่พื้นที่ธรรมทาน

เรียนรู้เพื่อเป็นวิทยาทานเท่านั้น จึงไม่ขอพิจารณาพระให้ใคร เพราะมิใช่ผู้เชี่ยวชาญพระเครื่อง dr.natdhnond@gmail.com, dr.natdhnond@hotmail.com 0857678008

วันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2555

(169) รังสีออร่าในพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์นิยม

รังสีพลังออร่า(AURA)ในพระสมเด็จวัดระฆัง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐนนต์ สิปปภากุลพลังออร่าของพระสมเด็จวัดระฆัง(หลายองค์) จากกล้องถ่ายออร่าของ อ.สถิตธรรม เพ็ญสุข


การศึกษาพลังพุทธคุณหรืออิทธิคุณในพระเครื่องหรือวัตถุมงคลในอดีตนั้น จะต้องกระทำได้ด้วยผู้ทรงฌานหรือผู้มีญาณสัมผัสได้เท่านั้น อาจตรวจสอบด้วยการสัมผัสคลื่นพลังที่ผ่านเข้ามาทางกายและทางใจ หรือการรู้เห็นด้วยตาในหรือตาทิพย์นั่นเอง ปัจจุบัน ได้มีเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่สามารถตรวจสอบคลื่นพลังบางอย่างได้ จึงถูกนำมาตรวจสอบพลังในองค์พระบ้าง ฝรั่งเรียกการตรวจสอบพลังต่างๆว่า "ออร่า" (Aura) รังสีของพลังออร่าจะมีสีต่างๆออกมาตามอุณภูมิหรือคลื่นพลังในสิ่งต่างๆแตกต่างกันไป ผมเคยเรียนรู้การตรวจสอบพลังออร่าจากผู้เชี่ยวชาญของประเทศไทยคือ อ.สถิตธรรม เพ็ญสุข จากศูนย์พัฒนาทางจิตมาแล้ว ผมขอยกตัวอย่างการศึกษาพลังออร่าบางตอนจากเว็บพลังจิต ดังนี้


“แสงออร่า”ของคน
โดย อ.สถิตธรรม เพ็ญสุข

“แสงออร่า”ของคน เป็นแสงรัศมีที่ล้อมรอบกายหยาบอยู่ทุกทิศทาง แสงออร่ามี 3 มิติ คนที่มีสุขภาพแข็งแรง แสงออร่าจะเป็นรูปกลมรี หรือรูปไข่ล้อมรอบกายหยาบ ซึ่งคนทั่วไปมีแสงออร่าล้อมรอบประมาณ 8-10 ฟุต ผู้นำศาสนาโบราณสามารถแผ่รัศมีได้หลายไมล์ เป็นเหตุให้เขาสามารถชักจูงสานุศิษย์มาชุมนุมในบริเวณที่เขาเดินทางไป
- ยิ่งสุขภาพกาย สุขภาพใจดีเท่าไหร่ แสงออร่าก็ยิ่งมีความสั่นสะเทือนมาก และแผ่รัศมีได้ไกลขึ้น แสงออร่ายิ่งสั่นสะเทือนมาก เราจะยิ่งมีพลังทำสิ่งที่ต้องทำและอยากทำมากขึ้น และยิ่งได้รับผลกระทบจากพลังภายนอกน้อยลง

- แสงออร่ายิ่งอ่อน ก็ยิ่งทำให้พลังภายนอกเข้ามาก่อกวนง่ายขึ้น ทำให้เราถูกครอบงำและเหน็ดเหนื่อยมากขึ้น แสงออร่าที่อ่อนแออาจส่งผลให้เราล้มเหลว เจ็บป่วย และไม่ประสบความสำเร็จในชีวิต

“แสงออร่า” หรือแสงรัศมีของคนมี 2 ลักษณะ แสงนั้นรวมถึงพลังจากกายทิพย์ด้วย กายทิพย์เป็นแนวพลังที่มีความเข้มแตกต่างกัน ล้อมรอบและแทรกซึมอยู่ในกายหยาบ มีหน้าที่สำคัญในการช่วยประสานและดูแลกิจกรรมกายวิญญาณในกายหยาบ กายทิพย์เป็นเพยงส่วนหนึ่งของแสงออร่าเท่านั้น
ลักษณะของแสงออร่า
1. แสงออร่าของแต่ละคนมีความถี่ไม่เหมือนกัน
2. แสงออร่าของเราจะสัมพันธ์กับแสงออร่าของคนอื่น
3. แสงรัศมีของคนสัมพันธ์กับแสงรัศมีของสัตว์ พืช แร่ธาตุ และสิ่งอื่นๆ ด้วย
4. ยิ่งติดต่อกันใกล้ชิดและยาวนาน จะยิ่งมีการแลกเปลี่ยนพลังกันมากขึ้น
5. แสงออร่าและการเปลี่ยนแปลง มีผลต่อร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และวิญญาณของบุคคล
การอ่านแสงออร่า
1. สีที่อยู่ใกล้ร่างกายมากที่สุดมักบ่งบอกถึงสภาพและพลังของร่างกาย สีที่อยู่ห่างออกไปบ่งบอกถึงอารมณ์ จิตใจ และจิตวิญญาณที่ส่งผลกระทบต่อสีของร่างกายได้
2. สียิ่งสดใสและเย็นตาก็ยิ่งดี สียิ่งหนาทึบและขุ่นมัวก็ยิ่งแสดงถึงความไม่สมดุล การทำงานมากเกินไป และปัญหาที่เป็นไปได้อื่นๆ ตรงตำแหน่งที่สีนั้นปรากฏอยู่
3. สีเข้มๆ แต่สดใสก็บ่งบอกถึงระดับพลังที่สูงได้เช่นกัน การมีสีเข้มไม่จำเป็นต้องไม่ดีเสมอไป
4. แสงออร่ามักมีมากกว่าหนึ่งสี โดยแต่ละสีจะบอกถึงเรื่องที่แตกต่างกันไป เราต้องเรียนรู้ว่าสีที่ต่างกันนี้ส่งผลอย่างไร และผลของสีที่ผสมกันเป็นอย่างไร
5. เมื่อเรามองเห็นออร่าผู้อื่น ให้จำไว้ว่า เรากำลังมองผ่านแสงออร่าของเราเอง และการอ่านออร่าคนอื่น จำเป็นต้องรู้จักออร่าตนเองก่อน ถ้าแสงออร่าเรามีเหลืองเป็นส่วนใหญ่ คนอื่นสีน้ำเงินเราอาจเห็นเป็นสีเขียว ปรับเปลี่ยนไปตามจิตใต้สำนึก จึงอย่างด่วนสรุป
6. อย่าตัดสินใจคนด้วยสิ่งที่เห็นจากแสงออร่า
7. เรียนรู้การใช้จิตในการอ่านแสงออร่า สีและความชัดเจนบ่งบอกถึงสิ่งที่แตกต่างกันทั้งสิ้น
8. แสงออร่าเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยครั้ง อารมณ์ การใช้ร่างกายและจิตอย่างหนัก ส่งผลต่อแรงสั่นสะเทือนของสีและแสงออร่า แสงออร่าเปลี่ยนแปลงไปเมื่อเราอายุมากขึ้น เมื่อเราพัฒนาความสามารถในการมองแสงออร่า เราจะพบว่า แต่ละคนจะมีสีเด่นเพียงสีเดียวหรือหลายสี (แม้โทนสีอาจเปลี่ยนไป) ที่ปรากฏอย่างต่อเนื่อง สีที่รองลงมาและความเกี่ยวข้องกันของสีหนักและสีรอง
9. สีและโทนสีที่เราเห็นมักจะเป็นสีเทาหรือน้ำเงินอ่อน ฝึกไปเรื่อยๆ ก็จะมองเห็นเอง อย่ากำหนดเวลาให้ตนเอง แต่ควรฝึกทุกวัน จะเห็นความเปลี่ยนแปลงภายใน 4-6 สัปดาห์ อย่างน้อยที่สุดเราจะเริ่มมองเห็นแสงออร่า แม้ว่าจะยังไม่เห็นสี
10. เมื่อเราพัฒนาความสามารถในการมองออร่า จำไว้ว่า เราไม่มีสิทธิ์เข้าไปยุ่งกับพลังของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต เราต้องใช้ความสามารถในการมองออร่าอย่างมีความรับผิดชอบ
เรียบเรียงโดย งานถ่ายทอดเทคโนโลยี
กองการแพทย์ทางเลือก
อ้างอิงจากคุณ Little yoda http://board.palungjit.com/f70/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2-%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A5-94572-55.html


การอ่านค่ารังสีออร่าในวัตถุมงคล
จากข้อเขียนของ ดร.ณัฐชัย เลิศรัตนพล ดังนี้

วัตถุมงคลต่างๆ หากมองด้วยตาในจะเห็นเป็นสีหรือใช้กล้องถ่ายภาพ(แสง)ออร่า ที่ได้ออกมาเป็นสีบนรูปถ่ายซึ่งจะไม่เสถียรเท่ากันดูด้วยตาใน

ฉัพพรรณรังสี คือสีที่แผ่ออกจากพระวรกายขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มี6 สีคือ

1 โอตาทะกังสีขาว สีของนักปฏิบัตินักบุญพระอริยะสงฆ์เป็นผู้บำเพ็ญธรรมทรงธรรมมีจิตบริสุทธิ์ถ้าหากสลายอัตตาตัวตนได้เกือบแสงออร่าจึงเป็นสีขาวบริสุทธิ์สีอื่นอาจมีเพียงสีเหลืองหรือสีทองแซมเพียงแต่เล็กน้อย
ในวัตถุมงคลถือว่ามีเกี่ยวกับ
- ส่งผลทางด้านบารมีธรรมช่วยส่งเสริมการบำเพ็ญ ส่วนใหญ่จะพบในวัตถุมงคลที่มีพลังแรงๆ เช่น สร้อยประคำเหล็กไหลไพลดำ พระกริ่ง... พระสมเด็จ

2 ปีตังสีเหลืองสีของบารมีธรรมความฉลาดความเมตตามีความรักให้ผู้อื่นมักจะพบเห็นนักปฏิบัติและพระอริยะสงฆ์
สีเหลืองทองเป็นแสงสูงสุดมากกว่าสีเหลืองกล่าวได้ว่าเป็นสุดยอดของมหาเมตตาปรารถนาดีต่อผู้อื่นไม่มีขอบเขตจำกัดเป็นพลังทิพย์ชั้นสูง
--- พระอริยะสงฆ์ที่ถือศีลบริสุทธิ์ ทุกๆองค์จะมี(แสง)สีเหลือง หากดูด้วยตาใน พระสงฆ์...องค์ไหนดูด้วยตาในไม่มี(แสง)หันหลังกลับได้ครับผม
ในวัตถุมงคลถือว่ามีเกี่ยวกับ
- ส่งผลทางโภคทรัพย์
- เมตตามหานิยม
3 โลหิตังสีแดงเป็นสีของผู้นำมีความกระฉับกระเฉงทุกๆสิ่งที่กระทำ
ในวัตถุมงคลถือว่ามีเกี่ยวกับ
- อำนาจปกป้องคุ้มครองฯลฯ
- ข่มอาถรรพ์คุณไสย
- มหาอำนาจ
- คงกระพันชาตรี
4 นีลังสีเขียว เป็นสีของจิตใจที่ละเอียดอ่อนมีญาณหยั่งรู้เข้าใจจิตใจผู้อื่น
ในวัตถุมงคลถือว่ามีเกี่ยวกับ
- ป้องกันรักษาโรค
- ป้องกันรักษาล้างคุณไสย
5 มัญเญถสีชมพูเป็นสีของพลังที่แจ่มใสแสดงความมีเสน่ห์
ในวัตถุมงคลถือว่ามีเกี่ยวกับ
- เมตตามหานิยม
- เสน่ห์
6 ปภัสสรสีเลื่อมพราย เป็นสีของความซื่อสัตย์มองโลกในแง่ดีมีความเชื่อมั่นสูงเป็นพลังทิพย์ชั้นสูงสุด
แสงฉัพพรรณรังสีทั้ง6 สีนี้เป็นสีกายทิพย์ของพระพุทธเจ้า
ในวัตถุมงคลถือว่ามีเกี่ยวกับ
- พลังพุทธานุภาพ(พลานุภาพ)ครบทุกด้านไร้ขีดจำกัด
- มีรัศมีป้องกันสารกัมมัตภาพรังสี 4 เมตร

*** ใครชอบพลังพุทธานุภาพอย่างไร ก็เลือกสีดังที่กล่าว หากไม่ทราบ แนะนำให้เลือกพลังไร้ขีดจำกัด จะมีพลังครบทุกด้านดังคำกล่าวที่ว่า "พลังครอบจักรวาล"
*** วัตถุมงคล ส่วนใหญ่ ทั่วๆไป จะมีแสงสีเหลืองและสีขาว
*** วัตถุมงคล แสงสีน้ำเงิน และสีเขียวที่พบมีน้อยมาก

ขอเจริญในธรรม ธรรมสวัสดี
ดร.ณัฐชัย
22/4/2555
...................

การตรวจสอบรังสีออร่าพระสมเด็จวัดระฆังด้วยญาณสัมผัสภายใน ผศ.ดร.ณัฐนนต์ สิปปภากุล

ผมได้อัญเชิญพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ 1 องค์ ที่อธิษฐานจิตโดยเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) เป็นพระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่ ซึ่งเป็นพิมพ์ในยุคกลางของสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) เนื้อผงผสมปูน หนึกนุ่ม แก่น้ำมันผสม (Linseed) มีความเก่าและมวลสารที่ดูง่าย และมีเสน่ห์มากอีกองค์หนึ่ง ผมได้ตรวจสอบพลังอิทธคุณแล้วปรากฏมีพลังมหาศาลมาก และเมื่อนำมาให้คุณโกศลช่วยตรวจสอบพลังออร่าปรากฏว่า มีแสงสีแดงเป็นวงดูดหรือหุบเข้ามาสู่องค์พระ ตามมาด้วยรังสีม่วงดูดหุบเข้ามาสู่องค์พระสลับกันไปมา เป็นพลังที่แปลกมากอีกองค์หนึ่ง สรุปพลังอิทธิคุณในพระองค์นี้ก็คือ เป็นพระที่มีพลังเด่นทางด้านมหาอำนาจ บารมี ป้องกันภัยพิบัติ มหาอุด และข่มคุณไสยได้ดี ก็ลองชมดูนะครับรังสีพลังออร่า (Aura) ในพระสมเด็จวัดระฆัง จากการตรวจสอบด้วยญาณสัมผัสภายใน(ตาทิพย์)


ปล. เป็นความรู้ความเห็นและสัมผัสได้เป็นส่วนตัวหรือเป็นปัตจัตตังเท่านั้น จึงโปรดใช้วิจารณญาณเอาเองนะครับ

ขอเจริญในธรรม
ดร.นนต์
29 เมษายน 2555
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น